Misija i vizija

Misija i vizija

Fakultet za crnogorski jezik i književnost osnovan je s misijom da:

  • obrazuje studente iz oblasti crnogorskoga jezika i književnosti; praćenjem međunarodnih standarda omogući studentima vezu sa srodnim institucijama visokoga obrazovanja u inostranstvu; povezivanjem s domaćim, regionalnim i međunarodnim institucijama prihvata pozitivna iskustva;
  • teži kontinuiranom praćenju i unapređenju kvaliteta studijskih programa, nastave, naučnoistraživačkoga rada i svih drugih standarda iz oblasti visokoga obrazovanja i nauke;
  • obezbjeđuje uslove za realizaciju i razvoj naučnoistraživačkoga rada te u skladu s tim razvija i izdavačku djelatnost iz oblasti književne i jezičke montenegristike;
  • kontinuirano unapređuje izdavačku djelatnost angažovanjem kako akademskoga kadra, tako i studenata;
  • proučava, čuva i promoviše crnogorski jezik, književnost, kulturu, identitet; obrazuje kompetentan kadar iz oblasti humanističkih nauka i bude odgovoran za promociju i status crnogorskoga jezika i kulture u procesu evropskih integracija;
  • kao društveno odgovoran subjekt bude intenzivno uključen u život i rad lokalne zajednice.

Vizija Fakulteta za crnogorski jezik i književnost

Vizija je Fakulteta za crnogorski jezik i književnost da bude najvažnija i najprepoznatljivija visokoškolska i naučnoistraživačka institucija u području filološke i kulturološke montenegristike. Osim toga, Fakultet obrazuje stručni kadar iz oblasti nauke o jeziku i književnosti, koji će na nacionalnome nivou doprinijeti razvoju i kvalitetu obrazovnoga sistema u Crnoj Gori, ali i na širem regionalnom i evropskom planu.
Promovišući najviše standarde na obrazovnom i naučnom planu Fakultet za crnogorski jezik i književnost stremi da bude najvažnija i najkvalitetnija institucija koja donosi novine i promjene na planu humanistike te se bavi promocijom nauke na nacionalnom i regionalnom nivou; stvara kadrove i povećava zapošljivost svojih studenata u skladu s najaktuelnijim kompetencijama i kvalifikacijama potrebnim na tržištu rada. Fakultet teži stvaranju međunarodne prepoznatljivosti kroz postignuća svoga akademskog osoblja i rada cjelokupne institucije, i na kraju, a ne manje važno, pozicionira crnogorski jezik kao jedan od evropskih jezika i nastoji da zadrži ulogu najvažnijeg faktora u promociji i očuvanju crnogorskoga identiteta.

Proširi tekst
Skip to content