Djelatnosti

Cetinjski forum
Cetinjski filološki dani

Cetinjski forum

Cetinjski forum realizuje se jednom godišnje u organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i Crnogorskoga PEN centra kao jedinstvena platforma za promociju dijaloga među regionalnim intelektualcima, građanskim aktivistima, političarima i novinarima. Forum za cilj ima bolje povezivanje i razmjenu mišljenja kroz otvaranje gorućih društvenih, kulturnih, obrazovnih i strateških tema koje se tiču Crne Gore i regiona Zapadnog Balkana.

Cetinjski filološki dani

Međunarodna naučna konferencija Cetinjski filološki dani održava se na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost bijenalno od 2017. Uspostavljena je da okuplja istaknute crnogorske i inostrane naučnike i stručnjake. Referatima i raspravama dosad je obuhvaćen širok krug tema jezikoslovne i književne montenegristike i kulturologije, južnoslavistike i slavistike u cjelini.  U pristupu filološkim temama, kako aktuelnim tako i onima iz istorijske perspektive - podstiče se višedisciplinarno proučavanje. Budući da je montenegristika u pogledu formalnoga uspostavljanja mlada grana slavistike, koncepcija organizatora Cetinjskih filoloških dana temelji se na uvećavanju saradnje s inostranim kolegama i institucijama te na promovisanju postignuća iz svih disciplina montenegristike. Po okončanju konferencije štampa se zbornik radova. Kvalitet objavljenih radova potvrđuje se kroz prethodno anonimno ocjenjivanje od strane međunarodnoga sastava recenzenata. Proces publikovanja zbornika prati međunarodni uređivački odbor. Dio redovnoga programa konferencije Cetinjski filološki dani jeste i dodjela Povelje FCJK za poseban doprinos montenegristici.
Skip to content