Zapošljeni

Stefan Todorović

 

Stefan Todorović rođen je 11. aprila 1992. godine na Cetinju, đe je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je i magistrand je na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost s Cetinja.

Bio je aktivan u nevladinom sektoru kao predśednik osnivačke skupštine i lice ovlašćeno za zastupanje nevladinog udruženja „Klub studenata i umjetnika“ čija je svrha bila poboljšanje društvenog i kulturnog života studenata i mladih umjetnika i njihova afirmacija kroz razne projekte. Nevladina organizacija je stvorila cafe-prostor koji je bio na raspolaganju i usluzi studentima i mladim umjetnicima u kome su bile organizovane brojne tribine, skupovi, predavanja afirmisanih i priznatih kulturnih radnika, promocije mladih i neafirmisanih umjetnika i raznovrstan kulturno-zabavni sadržaj (koncerti, festivali…).

Pripravnički staž je završio na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost s Cetinja tokom kojeg je bio uključen u naučno-istraživačkim projektima u okviru izdavačke djelatnosti obavljajući poslove lekture i korekture, angažovan u pripremi i realizaciji vannastavnih aktivnosti, upoznao se s radom u biblioteci i radio na promociji Fakulteta.

Učesnik je brojnih tribina, okruglih stolova, međunarodnog naučnog simpozijuma Cetinjski filološki dani i član raznih organizacionih odbora. Kolumnista je nekoliko domaćih medija. Predśednik je Nadzornog odbora Crnogorskoga PEN Centra.

Radi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost kao saradnik u nastavi na predmetima Istorija crnogorske kulture I i II, Osnovi kulturne istorije i Metodologija naučnog rada.

Saradnik je u nastavi na predmetima: Istorija crnogorske kulture I, Istorija crnogorske kulture II i Metodologija naučnog rada.

Skip to content