Zapošljeni

Prof. dr Jakov Sabljić

 

Jakov Sabljić rođen je u Osijeku 1980. godine. Na osječkome Filozofskom fakultetu diplomirao je hrvatski jezik i književnost. Na Filozofskome fakultetu u Osijeku radi kao predavač na predmetima iz metodike nastave književnosti i metodologije naučnoga rada. Od 2004. godine intenzivno sarađuje u radu međunarodnoga projekta Kulture u doticaju: Stoljetni hrvatski i crnogorski književni identiteti. Doktorirao je 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Najnoviji hrvatski i crnogorski roman (tvor­be zbilje, granice i identiteta). Autor je sljedećih knjiga: Hrvatski i crnogorski roman: Međuknjiževna tumačenja (2010), Iz metodičke teorije i prakse nastave književnosti (2011) i Hrvatske i crnogorske književne teme (2014). Uredio je sljedeća izdanja: Junaci pera: Suvremena crnogorska književnost, tematski broj Književne revije (2007); Najnoviji glasovi crnogorske proze: Književnoteorijski i izborni pre­gled (2007); Božo Milačić: Hrvatske književne teme (2010); Između dviju domovina: Zbornik Milorada Nikčevića: Povodom sedamdesete godišnjice života i četrdesetpetogodišnjice znanstvenoga rada (2011); Recepcija Njegoševa djela u Hrvatskoj: U povodu dvjestote godišnjice rođenja (2013); Recepcija i novo čitanje Njegoševa djela: Povodom 200-te godišnjice Njegoševa rođenja (2014). Član je redakcije časopisa Lingua Montenegrina (časopisa za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja) i časopisa Quest (časopisa za književnost, umjetnost i kulturu).

Nastavnik je na predmetima: Crnogorska književnost XIX vijeka I, Savremena crnogorska književnost i Postjugoslovenska književnost.

Sabljić, Jakov
Književno djelo Vladana Desnice na razmeđu kultura// Lingua Montenegrina, 2 (2022) 30 ; str. 229-244 .
Književna pošta: pisma studenata piscima i književnim likovima/ Sabljić, Jakov (ur.) Osijek, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2022.

Sabljić, Jakov
Crnogorska književnost u znanstvenim istraživanjima Milorada Nikčevića// Milorad Nikčević: život i djelo/ Marković, Milan ; Radoman, Aleksandar ; Čirgić, Adnan (ur.). Cetinje, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2022. str. 37-57 .

Sabljić, Jakov ; Varga Oswald, Tina
Identitet, geografija, ideologija: književnoznanstvene rasprave. Osijek, Matica hrvatska; Jug, Stephanie (ur.), 2022.

Sabljić, Jakov
Imperijalizam mašte Brama Stokera// CETINJSKI FILOLOŠKI DANI II: zbornik radova s naučnoga skupa održanog na Cetinju 10–12. septembra 2019./ Vujović, Novica (ur.). Cetinje, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, The University of Kansas, 2021. str. 353-379.

Sabljić, Jakov
Praktična metodika književnoga odgoja i obrazovanja, II. dio. Cetinje, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Ce􀆟nje; Čirgić, Adnan ; Radoman, Aleksandar ; Vojinović, Sanja (ur.), 2021.

Sabljić, Jakov
Praktična metodika književnoga odgoja i obrazovanja, I. dio. Cetinje, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Ce􀆟nje; Čirgić, Adnan ; Radoman, Aleksandar ; Vojinović, Sanja (ur.), 2021.

Vuka, Maja ; Marijanović, Josipa ; Sabljić, Jakov
Stvaralačka nastava književnosti (2. dio)// Vaspitanje i obrazovanje, XLV (2020) 2 ; str. 27-41.

Sabljić, Jakov ; Đurčević, Lorena
Nastavni sustavi u nastavi književnosti// Language, Literature and Culture in Education 2019: Conference Proceedings/ Pokrivčáková, Silvia (ur.). Nitra, SlovakEdu, o. z. Nitra, 2020. str. 35-43.

Sabljić, Jakov ; Varga Oswald, Tina
Fenomen stranca u romanu Zamor materijala Mareka Šindelke// LLCE2020: Conference Proceedings/ Pokrivčáková, Silvia (ur.). Nitra, SlovakEdu, o. z. Nitra, 2020. str. 91-109.

Vuka, Maja ; Marijanović, Josipa ; Sabljić, Jakov
Stvaralačka nastava književnosti (1. dio)// Vaspitanje i obrazovanje, XLV (2020) 1 ; str. 37-51.

Sabljić, Jakov
Aksiološko-imagološki lik povijesne stvarnosti u “Turskom zrcalu” Viktora Horvátha// XIV. MEĐUNARODNI KROATISTIČKI ZNANSTVENI SKUP/ Blažetin, Stjepan (ur.). Pečuh, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2019. str. 507-520.

Brigita, Miličić ; Sabljić, Jakov
Integracija emocionalne inteligencije u nastavu književnosti// 5th International Conference on Language, Literature and Culture in Education, LLCE 2018, Vienna 2018./ Danek, Ján ; Sirotová, Mariana ; Michvocíková, Veronika (ur.). Offenbach, KIRSCH-Verlag, 2019. str. 130-156.

Markušić, Jela ; Sabljić, Jakov
Problemska nastava književnosti// Journal of education and training studies, 7 (2019) 4 ; str. 20-29 . 10.11114/jets.v7i4.4066

Sabljić, Jakov
Poststrukturalističko čitanje romana Čovjek bez lica Milorada Popovića// Cetinjski filološki dani I/ Vujović, Novica (ur.). Cetinje, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2018. str. 641-670.

Sabljić, Jakov
Usporedbeno-metodički pristup pjesmi „Jur nijedna na svit vila“ Hanibala Lucića i pjesme „Jur ni jedna“ Luke Paljetka// Šest hrvatski slavistički kongres: zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014./ Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa et al. (ur.). Zagreb, Hrvatsko filološko društvo, 2018. str. 965-975.

Sabljić, Jakov ; Varga Oswald, Tina
Stereotipi kao strukturni element u romanu Ciganin, ali najljepši Kristiana Novaka// 1-2 (2018) 69 ; str. 177-190 .

Skip to content