Zapošljeni

Prof. dr Andrijana Nikolić

Andrijana Nikolić, 24. 02. 1969. Šibenik, Republika Hrvatska

-2015.doktor književnoistorijskih nauka, Filozofski fakultet  Istočno Sarajevo-Pale

-2005.magistirala na faluktetu Istočno Sarajevo, prosječna ocjena 10,00

-1994. diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zadru, odsjek Croatistika

Objavila više stručnih i naučnih  radova na Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, međunarodnim književnim konferencijama kao i više recenzija i književnih kritika za crnogorske pisce.

Nastavnik je na predmetima: Svjetska književnost V (XIX vijek II), Južnoslovenske književnosti XX  vijeka I, Svjetska književnost VI (XX vijek I) i Južnoslovenske književnosti XX vijeka II.

Međunarodni skupovi i konferencije

2005.  Međunarodni skup „Književno djelo Rista Ratkovića“, CANU.

2005. Međunarodni skup „Marko Car u očima kritičara“, omaž Marku Caru, Herceg Novi

2007. Međunarodni skup „Simo Matavulj i Marko Car“, omaž Simu Matavulju, Herceg Novi.

2008.  Međunarodni skup posvećen  Dušanu Kostiću, CANU.

22008. Međunarodni skup posvećen Ćamila Sijarića, (Naracijski tokovi) CANU.

2011.  Predstavljala se autorskom knjigom FLUK na Međunarodnom književnom konkursu. Između stopedeset učesnika odabrana da promoviše knjigu FLUK u Sarajevu, hotel RADON PLAZA, 05.08.2011. www.kns.com

2012.  Treći Lalićevi susreti (Satira u južnoslovenskoj književnosti) CANU

2014. Naučni skup u Herceg Novom posvećen Lubardi i u korelaciji sa Andrićem.

2015.  Međunarodni skup posvećen Danilu Kišu, Danilo Kiš osamdeset godina od rođenja, CANU,

2015. Međunarodni skup posvećen Mihailu Laliću, Herceg Novi

2017. Cetinjski filološki dani (Međunarodni skup), FCJK Cetinje.

2017.Međunarodni književni skup Književnost i filozofija- intertekstualne veze, Centar mladih naučnika CANU.

2018. Međunarodni književni skup u Lvovu „Kroatistika na institutu Ivan Franko“

2018. Međunarodni skup na CANU „Žena u književnom djelu“.

2018. Međunarodni znanstveni skup povodom 25. obljetnice studija kroatistike na Kijevskom nacionalnom sveučilištu „Taras Ševčenko“,   18-20. 10. 2018.

2019. 5-6. april,  у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбудеться Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: моделі, матриці, категорії»

2019. 4. Međimurski filološki pedagoški dani  u Čakovcu (26.04)

2019.  Međunarodni simpozijum od 07.05.-09.05. 2019. Šleska kroatistika , Katowice, Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi

2019. 12.Međunarodni skup u Moskvi 17.10-20.10. (Lomonosov)Холода и зимы Иво Андрича и русских лауреатов Нобелевской премии: Нобелевские криопоэтики (Hladnoće i zime Iva Andrića i ruskih nobelovaca: Nobelovske kriopoetike),

2019. Međunarodni skup, Cetinjski filološki dani 2

2019. Od 7.do 9.11. Međunarodni skup:  8. Zadarski filološki dani u Zadru.

2020.Međunarodni skup “Povodom 50 godina Ratkovićevih večeri poezije” od 3.do 5.septembra,2020.

2021. Učesnica Međunarodne konferencije: ФИЛУМ, XV Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност 2020 / International Conference Serbian language, literature,a rt 2020/ Радост и туга Самоковлијиних Јевреја

2021. Учесница Међународне конференције: 7. НАУЧНИ СКУП

KЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ У НАУЦИ И НАСТАВИ, 14. и 15. мај 2021. Године, Факултет педагошких наука у Јагодини, Универзитета у Крагујевцу.

2021. Učesnica skupa: Vinjeta za zavičaj Kanonizirana tradicija srednjodalmatinskoga područjaDalmatinsko naslijeđe u 21. stoljeću – jezik, književnost i kultura u spomen na Josipa Pupačića (1971. – 2021.)

2021.  Učesnica međunarodnog skupa: Всеукраїнській (з міжнародною участю) науковій онлайн-конференції «ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: МЕЖІ ТОЛЕРАНТНОСТІ» (on-line)

2021.  Međunarodni skup:  Andrićev simpozijumu od 14. do 16. oktobra 2021. Andrićeva pripovijetka (on-line)

2021. Međunarodni skup : „Naučni skup  Slovo o Mostaru”. 20.10.2021. (on line)

2021. Međunarodni skup „Književnost za decu i mlade na razmeđi dva milenijuma“, 08.10.2021. (on – line)

2022. Međunarodni skup „Bajka u savremeno doba”, Udruženje za promociju kulture „Fani”, VIII festival dječije umjetnosti, 06.05.2022.

2022. Međunarodni skup, 14. simpozijum „Andrićeva poezija“ (Sokobanja, 20.–23. oktobar 2022) u okviru projekta Andrić-Initiative: Ivo Andrić u evropskom kontekstu (Grac, 2007-)

Stručni i naučni radovi

2005.  Psihologija ličnosti u romanu „Nevidbog“ Rista Ratkovića, CANU. Književno djelo Rista Ratkovića. – 2005 ; knj. 76

2005. Marko Car u očima kritičara, omaž Marku Caru, Herceg Novi, Zbornik radova

2007. Simo Matavulj i Marko Car, omaž Simu Matavulju, Herceg Novi, Zbornik radova

2007. Jezik i narječje Sima Matavulja, omaž Simu Matavulju, Herceg  Novi, Zbornik radova

2008.  More kao vokacijski medij u poeziji Dušana Kostića, CANU (Staza i vrijeme) knj.89

2008. Drama ljubavi u romanu „Mojkovačka bitka“ Ćamila Sijarića, CANU (Naracijski tokovi) knjiga 91, ISBN9788672152159 8672152158, OCLC Number: 772861891

2009. Zlo kao motiv opstajanja u djelima Nikole Lopičića i Mihajla Gazivode, CANU (Zlo kao književna tema ,2. Lalićevi susreti).- 2010 ; knj. 104

2012.Koncepcija, kompozicija i kreacija u poemi JAMA, Ivana Gorana Kovačića, CANU Literatura slobodarski vizija (NOB u jugoslovenskoj književnosti).- 2012. ; knj. 110, Literatura slobodarski vizija (NOB u jugoslovenskoj književnosti).- 2012. ; knj. 110   ISBN: 978-86-7215-288-3/ COBISS.CG-ID: 19773200  https://canupub.me/2oep

2011. Život i smrt u pjesništvu Slobodana Rakitića, Zbornik radova „Plamen i rosa“, izdavač: Centar za kulturu Plužine, ISBN: 978-86-7954-088-1

2012.  Satira u komediji Jovana Sterije Popovića-„Pokondirena tikva“  CANU, Treći Lalićevi susreti (Satira u južnoslovenskoj književnosti) 2013 ; knj. 122

2014. Analiza boja u književnom stvaralaštvu Iva Andrića i likovnom stvaralaštvu Petra Lubarde.

2015. Pisao da bi egzistirao (Danilo Kiš), naučni skup posvećen Danilu Kišu, CANU, Danilo Kiš osamdeset godina od rođenja.- 2015 ; knj. 139

2017. Lirsko i epsko u dječijem stvaralaštvu Vuka Minića (Vaspitanje i obrazovanje, pregledni stručni rad XLII, 3-4, 2017. UDK 821.163.4-93.09 Minić V.) str.119-127

2017. Beskrajne igre i priče Radmile Knežević(Vaspitanje i obrazovanje, pregledni stručni rad XLII, 3-4, 2017. UDK 821.163.4-93.09 Knežević R.) str.197-203

2018. Metodički pristup  pjesmi „Jesenje veče“ A.G.Matoša UDK 821.163.42.09 Matoš, A.G.-1 371.3:82/ DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2018.69.9318,            Str.303-321

2018. Kantova metafizika morala u Kunderinom romanu „Nepodnošljiva lakoća postojanja“ Linqva MONTENEGRINA, god. XI/2, br. 22, Cetinje, 2018. Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str.167-178, UDK 821.162.3.09-31

2018. Estetsko biće Borislava Jovanovića, „Vaspitanje i obrazovanje“,2018.br.3/4, str.159-164

2019. Tri pisma dr Lazara Tomanovića, Državni arhiv Crne Gore(Arhivski zapisi , časopis za arhivsku teoriju i praksu, XXV/2018 broj 1-2, izdanje 2019, str.167-180. UDK 821. 163.4-6 /   UDK 821.163.4: 929 Tomanović L)

2019. Objavljen rad  Svjetlost i tama žene u Andrićevom djeluu međunarodnom zborniku radova  Andrićeva Sunčana strana (2019) , urednk emeritus prof.Branko Tošović ISBN 978-3-9504299-5-4 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz)ISBN 978-99976-27-35-3 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske) ISBN 978-86-7396-717-2 (Svet knjige)

Žensko pismo u naučnoj monografiji MINERVINIM TRAGOM, dr Sofije Kalezić Феміністичне письмо у «По сліду Менерви» Софії Калезіч

http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/359

DOI: https://doi.org/10.28925/2311-259x.2019.2.5  ISSN: 2311-259X

2020. Vizionarska slika  u romanu „Forsiranje romana-reke, Dubravke Ugrešić, u Jezik, književnost i obrazovanje – suvremeni koncepti,  Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, 4. Međimurski filološki i pedagoški dani , Čakovec, str.232-242,  ISBN 978-953-8115-76-9

2019. Stvaralaštvo crnogorskih spisateljica u naučnoj monografiji dr Sofije Kalezić “Minervinim tragom” u LINGUA MONTENEGRINA, god. XII/2, br. 24, Cetinje, 2019. Fakultet za crnogorski jezik i književnost, UDK 821.163.4.09-3  Str.389-396

2020. [Kälte und Winter im Raum und in den Menschen in den Werken EX PONTO und DER VERDAMMTE HOF]  Kriopoetika Iva Andrića i ruskih nobelovaca -Die Kryopoetik von Ivo Andrić und undrussischen Nobelpreisträgern. Graz/Grac – Beograd – Banjaluka

Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige –  nmlibris 2020 786 s./S. [Andrić-Initiative 13] ISBN 978-3-9504299-8-5 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz), ISBN 978-86-7396-780-6 (Svet knjige) str.417-435

2020. “Hrvatski mostovi prijateljstva u Crnoj Gori”,  ХОРВАТИСТИКА У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: 25 РОКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ, Збірник наукових праць (Матеріали конференції) 183-201. УДК 80.163.42:378.4(091)(477)КНУ імені Тараса Шевченка]:005.745  X79

2020. „Dobro i lijepo u djelima  Slobodana Zorana Obradovića”    LINGUA MONTENEGRINAm the magazine of linguistic, literary and cultural issues God. XIII, sv. 2, br. 26, str.255-266, UDK 821.163.4-053.2.09

2020. „Kum i đavo po narodu”, pripovjedno stvaralaštvo Miladina Joksimovića, „Tokovi” časopis za naučna, književna i društvena pitanja, broj2/2020, izdavač JU Centar za kulturu Berane UDK 821.163.41-09 str.133 – 142

2020. „Od stvarnih do fiktivnih svjetova crnogorskih Minervi”, predgovor “Antologija proznog stvaralaštva crnogorskih književnica” autorke dr Sofije Kalezić, JU Centar za kulturu-Petnjica;

2021. „Između bola i ljubavi“ o istoimenoj zbirci poezije Ljubice Perović- Katić, Diskurs, časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, Vol2, no3, 2021.ISSN:2706-3224, str,112-113

2020. „Dva crnogorska putopisca“,  u Lingua Montenegrina, God. XIII, sv. 1, br. 25, UDK 821.163.4.09-992(497.16), str.231-243

2020. „Motiv smrti u pjesništvu Rista Ratkovića”, UDK 821.163.4-1.09  str.104-114  u Zbornik  naučno-stručnih radova“Književno stvaralaštvo Rista Ratkovića”

2021. „Dvije zbirke crnogorske poetese Ljubice Katić Perović“, Vaspitanje i obrazovanje, godina XLVI, godišnji broj 1, 2021 UDK – 37, ISSN 0350 – 1094br.1/2021,str.207-211 (prikaz)

2021. „Примијењено кафкијанство у дјелу Уста пуна земље Бранимира Шћепановића“, оригинални научни рад, Пхилологиа Медиана (М51)УДК 821.163.41.09-31 .https://doi.org/10.46630/phm.13.2021.  стр.297-314/

2021. „Periferno kao izbor u romanu Mirisi, zlato i tamjan“, Slobodana Novaka, u Zbornik radova, 1.svezak,  Periferno u hrvatskoj književnosti i kulturi,Univerzitet Slaski, Katowice.  ID ISBN978-83-226-4023-4,  str. 286 – 299

https//orcid.org/0000-0002-8412-8671/  https//doi.org/10.31261/PN.4028.19

2021. “Radost i tuga Samokovlijinih Jevreja, u „Jevreji“, knjiga II/2, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац СРПСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ Зборник радова са XV међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (30–31. X 2020)  Књига II/2Kragujevac, 247–266.

2021. „Jedna univerzalna priča o očuvanju životne sredine” u Godišnjak Instituta za dečju književnost- ISSN 2812-765X.- God.1, UDK: 821.163.41 (497.16).09-93 COBISS.SR-ID 55169801 str.130-135

2021. „Pripovjedački svijet za djecu Vuka Minića”(priče sa sela i priče iz grada), u „Književnost za decu i mlade na razmeđi dva milenijuma” zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, izdavač Institut za dečju književnost, Beograd – Paraćin, godina I, broj 1.  UDK. 821.163.41 (497.16) .09-93 Vučinić Ž. str.127 – 135.  ISSN 2812-765X, COBISS.SR ID 54580489, ISBN: 978-86-85111-48-8

2022.  „Metodički pristup pjesmi MORE Josipa Pupačića u šestom razredu osnovne škole” , časopis „Godišnjak”Izdavač:  Institut za dečiju književnost, Beograd,godina II, broj 2,  ISSN 2812-765X, COBISS.SR ID 54580489

UDK. 821.163.42.09- Pupačić J. 37.091.3::821.163.4    str.438-451

2022. „Mотиви фантастике у роману На путу за Дардел Слободана Зорана Обрадовића и у приповједној прози Записи из ходника времена Александра Обрадовића“,

DOI:10.46793/KDNN21.113N, УДК: 82-312.9    82-344Зборник радова Књижевност за децу у науци и  настави DOI.1046793/KDNN21.страна:113-125.

2022.„Література опору з позиції діахронії, сучасності, перспективи“ DOI: https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.8Андріяна Ніколіч,Факультет чорногорської мови і літератури, Цетінєhttp://orcid.org/0000-0002-8412-8671

2022. Andrićevih 5S (strahovi, slutnje, samoće, smrt,  i snovi) u noveli KNJIGA, str. 339-357

Tošović, Branko (ur./Hg.). Andrićeva pripovijetka / Andrićs Erzählung
Graz – Banjaluka – Beograd – Sokobanja: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – nmlibris – Opština Sokobanja – Narodna biblioteka „Stevan Sremac“, 2022. 781 s./S.     [Andrić-Initiative 14]
ISBN 978-3-9504299-9-2 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz)
ISBN 978-86-7396-853-7 (Svet knjige)
ISBN 978-99976-27-65-0 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske)
ISBN 978-86-82623-45-8 (Narodna biblioteka „Stevan Sremac“ Sokobanja)

2022. Poruke modernih bajki Aleksandra Obradovića u: Zbornik radova “Bajka u XXI stoljeću-Izazovi novog vremena”, knjiga 1. Udruženje za promociju kulture FANI – Fondacija za izdavaštvo Sarajevo,  UDK: 821.163.4(497.16)-93-342.09 Obradović A str.  42-48      ISBN 978-9926-8322-5-4 COBISS.BH-ID 52229126,

2022. „Kamen i voda u odabanim sonetima Skendera Kulenovića“ UDK 821.163.4(497.6).09 Kulenović S. Izvorni naučni rad, str. 431 – 448 u „Slovo o Mostaru”, Zbornik radova  sa 5. Međunarodne naučne konferencijeFakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru,ISSN 2831-0969

2022. „Roman je grad, grad je roman”  821.163.4(497.16)-31.09 Vuković D. u: Zbornik radova sa XVI međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, Knjiga II, ROMAN I GRAD ( 50 godina Romana o Londonu, 100 godina Uliksa),urednici: Dragan Bošković, Časlav Nikolić – Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 2022. ISBN 978-86-80596-11-2, ISBN 978-86-80596-17-4, COBISS.SR-ID 77235465, str.661-668

2022. “Путевима куда срце води“ , УДК 821.163.4-93.09.  У: ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ XLVII, 3, 2022. Подгорица, стр.21 – 29.

2023. II Međunarodna naučna konferencija   “Recepcija bajke u savremenoj kulturi” Sarajevo, (05.05). “Od mita do autorskih bajki Autarija Žarka Vučinića”

2023. VIII naučni skup “Književnost za decu u nauci i nastavi”,  Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, (02.06)

“Bajke u službi oblikovanja dječijeg samopouzdanja i empirijskog duha”

2023. “Usamljenost i otuđenost junaka – antijunaka u romanu Branimira Šćepanovića Usta puna zemlje”  u: Zadarski filološki dani VIII, zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa, ZDF 8, ISSN 1846-4995, UDK 81.82. Sveučilište u Zadru , UDK: 821.163(497.16).09  str.139-156

2023. „Rasizam i apologija kolonijalizma u književnosti” Африка: књижевност, култура, језик, политика, зборник радова, (уреднице: Јелена Арсенијевић Митрић и Наташа Ракић), Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, Центар за научноистраживачки рад, UDK: 821.111-31.09 Conrad J., str.79-89

 

Autorske publikacije

2011 Roman za djecu i mlade FLUK

2011: Knjiga  ŽIVA HRANA KAO LIJEK

2013. Izdala knjigu podgoričkih drama  PODGORIČKI INTERMECO

2014. Knjiga ESEJI I PRIKAZI

2014. Slikovnica Moja mama ima Multiplu Sklerozu i mi Možemo Sve

2015. Izdala  monografiju  ŽIVOT I KNJIŽEVNO DJELO MARKA CARA

2016. Moja mama ima MS, edukativna slikovnica za djecu čiji roditelji boluju od multiple skleroze (drugo izdanje)

2016. My mom has MS, edukativna slikovnica na engleskom jeziku za djecu čiji roditelji boluju od MS (prvo izdanje)

2018. Mојата мајка има мс и ние можеме сѐ,  makedonskoizdanje ИСБН:9786086551971, COBIS.МК-ИД 107297290

2019. Roman za djecu i mlade Fluk (drugo izdanje), ISBN : 9789940906771

2019. Roman za djecu i mlade Fluk i Kana (prvo izdanje), ISBN : 9789940906788

2019. Moja mama ima ms, treće izdanje ISBN :9789940935436

2019. Priređivač, urednik i recenzent književnoga opusa za djecu, pok. Vuka Minića Pripovijetke, ISBN 9789940906795

2019. Prilozi književnosti  autorsko monografsko izdanje, ISBN:9789940755003

2021. Naučna publikacija: Prilozi književnosti II, izdavač JU Narodna biblioteka “Stevan Samardžić” ISBN 978-9940-748-11-1  COBIS.CG.ID 18873092

2021. Monografija : Pisma Lazara Tomanovića, izdavač: Arhiv Crne Gore, Cetinje, ISBN: 9789940588380

2022.  Fluk, novel about love, Ukiyoto publishing, ISBN:9789356455627

Uredništvo, recenzija, izadavaštvo

2008. Kamen kao poetska odrednica u pjesništvu Ružice Komar, pjesnički  susreti u regionu, Podgorica, Zbornik radova

2010. Riječi kraja nema, u antologijskom djelu misli, poslovica i mudrosti o ženi,  prof. dr Vukajla Miša Gluščevića

2012. Objavila recenziju za bosanskog pjesnika Safera Grbića, za njegovu novu knjigu poezije Orient et Ocident.

2012. Recenzija za roman Olivere Doklestić, Četvrta  dimenzija,

2017. Urednik, izdavač i recenzent zbirke lirske poezije „Moje dvije ljubavi“ bosanskohercegovačkog pjesnika Antonia Jovića

2018. Urednik i izdavač zbirke poezije „Nevine visine“Željko Dejo Minić, ISBN  978-9940-9067-2-6

2019. Esencija ezoteričnosti  u „Pečatu“Vojislave Nane Uskoković ( objavljena recenzija u knjizi poezije autorke V.N.Uskoković)

2019. Zašto lutke ne stare, recenzija za istoimenu knjigu, „Fondacija Ognjen Rakočević“, Podgorica

2019.Recenzija za knjigu „Lijepa slova“, Tatjane Zekovic, ISBN 978-9940-9890-9-5, COBISS.CG-ID 17156100

2019. Recenzija za zbirku pripovjedaka Svetlane Čabarkapa, Vaspitanje i obrazovanje“ br.1, 2019. Str.209-211

2020. Recenzent međunarodnog Zbornika radova znanstveno-stručnoga skupa

Dani Josipa Kozarca u Lipovljanima (Lipovljani, 2013. – 2019.), ISBN 978-953-314-140-4, izdavač:  Sveučilište Josipa Jurja Štrosmajera, Filozofski fakultet u Osijeku, priredila prof.dr Marica Liović

2020. Uredila, izdala i recenzirala dvojezičnu (crnogorsko-englesko izdanje) zbirku poezije „Između bola i ljubavi“, autorke Ljubice Perović-Katić, ISBN:9789940755010

2020. Uredila, izdala i recenzirala zbirku poezije „Žena vilena“, autorke Nade Krivokapić, ISBN:9789940755027

2021. Uredila i recenzirala dvojezičnu zbirku poezije(crnogorsko-englesko izdanje)  „Tebi, a sebi“ (To you, and yet to myself), autorke Ljubice Perović-Katić, Izdavač: Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, ISBN:978-953-7239-69-, Skaner Studio d.o.o. ISBN: 978-953-7080-94-5, cip:001098688

Od 2021.godine Inostrani član Uređivačkog odbora časopisa „Godišnjak“ Instituta za dečju književnost ISSN 2812-765X, COBISS.SR ID 54580489

2022. Recenzent zbirke „Kandilo ljubavi“ Nade Krivokapić, Izdavač:JU Narodna biblioteka Budve, ISBN 978-9940-736-38-5, COBISS.CG-ID 22407172

2022. Recenzent zbornika radova posvećenog Ivi Andriću (A1)

2023. Uredila i recenzirala knjigu “Iz moga zavičaja”, autorke Anke Žugić, ISBN 978-9940-517-04-5, COBISS.CG-ID 25306372

Recenzije za pisce:

Dragoljub Draško Vulević, Mirko Rakočević, Miladin Joksimović, Žarko Šobić, Vladimir Sekulović, Dragan Pavličić, Ružica Komar, Borka Smolović, Veselin M. Piletić, Predrag Bubanja.

Stručni seminari i razmjene, učešće u međunarodnim projektima

2019. Participated in International Meeting 2019 at the Padagogische Hochschule Karnten/Viktor Frankl Hochschule University College of Teacher Education, Austria, between  21– 25. October,with   ERASMUS+KA107 Staff Mobility for Teaching programme and offered lectures/workshops:

23.October, „Advantages and disadvantages of inclusive education in Montenegro;

24.October, „Inclusive education in primary schools“;

24.October, „Inclusive education in secondary schools and faculty“.

2021. Učesnica u projektu „Umrežavanje književnošću“ Filoblog – blog Filozofskog faklteta u Nišu (blog.filfak.ni.a.rs)  Druga priča projekta, priča broj.6

2022. Mentorka za osam studenata na projektu „Međunarodni studentski znanstveno-stručni skup skup“ povodom 130godina od rođenja Ive Andrića (organizator Odsjek za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), Osijek 13.travnja 2022.

Dodatno školovanje :

Završila obuku za predavača  Uprave za kadrove  i radila kao predavač Uprave za kadrove u   Programu obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima u Javnoj upravi

Završila seminare pod pokroviteljstvom Zavoda za školovanje:

Preduzetničko učenje

PEP-radionice do mira

Razumijevanja adolescenata

Razvoj kritičkog mišljenja

Procjenjivanje i ocjenjivanje učenika u osnovnim školama

U organizaciji Centra za građansko obrazovanje završila:

Škola demokratije

Škola za ljudska i manjinska prava 2005/2006. godine

U organizaciji Evropskog pokreta završila Školu evropskih integracija. 2004.godine

U organizaciji švajcarske humanitarne organizacije  SDR u Beogradu, 1994 završila seminar za psihosocijalnog savjetnika. Radila kao psihosocijalni savjetnik za žrtve rata i nasilja u Međunarodnoj federaciji crvenog krsta i polumjeseca iz Ženeve.

Radila je kao voditelj i urednik  četiri godine na TV Elmag. Radila je  kao PR/marketing menadžer u njemačkoj konsultantskoj kući MACS u Kotoru. U Srednjoj trgovinskoj školi „Sergije Stanić“ otpočela svoj prvi prosvjetni angažman koji je trajao nepune tri godine. Za vrijeme predsjednika Izvršnog odbora Željeznice, dr Miodraga Gomilanovića,  obavljala dužnost  šefa kabineta Željeznice Crne Gore.

Od 2008. do 2017. radila  u Osnovnoj školi „Pavle Rovinski“. Od 2007.godine bavi se humanitarnim radom. Predsjednica je nacionalnog Udruženja multiple skleroze Crne Gore. U dva uzastopna četvorogodišnja mandata bila je delegat Crvenog krsta u Glavnom gradu-Podgorica. Radila je kao predavač za Upravu za kadrove, na obuci menadžera ljudskih resursa Javne Uprave.

Članica je Savjeta Agencije za elektronske medije od 28.06.2021.Mandat u trajanju od 5 godina.

prof.dr Andrijana Nikolić  radi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost Cetinje od februara  2017.godine.

Kontakt telefoni: 069/064-034       067/477-397       e-mail: friendlyhand@t-com.me

Skip to content