Zapošljeni

Prof. dr Adnan Čirgić

Prodekan za nastavu

Adnan Čirgić rođen je 21. 3. 1980. u Podgorici.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Podgorici. Diplomirao je studijske 2003/04. na Filozofskome fakultetu u Nikšiću (Univerzitet Crne Gore). Na istome fakultetu završio je postdiplomski studij (Nauka o jeziku). Doktorirao je 2007. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera (Osijek, Republika Hrvatska).

Bavi se dijalektologijom i akcentologijom crnogorskoga jezika, istorijom crnogorskoga jezika te crnogorskom tradicijskom kulturom.

Redovni je profesor na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, đe radi od osnivanja.

Autor je preko 300 naučnih i stručnih radova i eseja te 20-ak knjiga, udžbenika i monografija (samostalno ili u suatorstvu). Urednik je ili priređivač oko 150 knjiga, monografija, zbornika i časopisa.

Bio je član Komisije za standardizaciju crnogorskoga jezika od osnivanja do ukidanja.

Član je Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, Crnogorskoga PEN centra, Matice crnogorske. Predśednik je Tehničkoga komiteta 016 – Kodidfikacija jezika, pri Institutu za standardizaciju Crne Gore.

Dobitnik je Trinaestojulske nagrade.

Živi i radi na Cetinju.

Nastavnik je na predmetima: Pravopis crnogorskoga jezika, Fonologija i morfonologija, Istorija crnogorskoga jezika do polovine XVII vijeka, Istorija crnogorskoga jezika od polovine XVII vijeka, Sintaksa proste rečenice, Sintaksa složene rečenice, Leksikologija i leksikografija/Onomastika, AkcentologijaDijalektologija.

 e-mail: adnan.cirgic@fcjk.me

 SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA

Monografije od međunarodnog značaja

 1. Čirgić, Adnan (2020). Dialectology of the Montenegrin Language. Pensilvania: Lexington Books.
 2. Čirgić, Adnan (2020). Dijalektolozi i crnogorski jezik. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 3. Čirgić, Adnan (2018). Natprirodna bića u tradicijskoj kulturi Crnogoraca. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost. (drugo izdanje objavljeno 2021)
 4. Čirgić, Adnan (2018). Dijalektolozi i crnogorski jezik (od polovine XX vijeka). Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 5. Čirgić, Adnan (2017). Dijalektologija crnogorskoga jezika.Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 6. Čirgić, Adnan (2016). Crnogorska usmena tužbalica. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 7. Čirgić, Adnan (2014). Dijalektolozi i crnogorski jezik (do polovine XX vijeka). Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 8. Čirgić, Adnan & Šušanj, Jelena (2013). Akcenatski savjetnik. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 9. Čirgić, Adnan (2011). Montenegrin Language in the Past and Present. Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost.
 10. Čirgić, Adnan & Pranjković, Ivo & Silić, Josip (2010). Gramatika crnogorskoga jezika. Podgorica: Ministarstvo prosvjete i nauke.
 11. Čirgić, Adnan (2010). Crnogorski jezik u prošlosti i sadašnjosti. Podgorica: Matica crnogorska. (drugo izdanje 2011)
 12. Čirgić, Adnan (2009). Rječnik njeguškoga govora. Podgorica – Cetinje: Matica crnogorska.
 13. Lipovina, Ljiljana & Čirgić, Adnan (2009). Bio-bibliografija Vojislava P. Nikčevića s osvrtom na naučni doprinos. Cetinje: Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“.
 14. Čirgić, Adnan (2007). Jezički neprebol. Cetinje: Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“.
 15. Čirgić, Adnan (2007). Rječnik govora podgoričkih muslimana. Cetinje: Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“.
 16. Čirgić, Adnan (2007). Govor podgoričkih muslimana. Cetinje: Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“.

 Udžbenici i priručnici

 1. Čirgić, Adnan & Šušanj, Jelena (2016). Akcenatski priručnik (priručnik za nastavnike). Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 2. Čirgić, Adnan & Šušanj, Jelena (2011). Crnogorski jezik – udžbenik za prvi razred gimnazije. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (objavljeno više izdanja)
 3. Čirgić, Adnan & Šušanj, Jelena (2011). Crnogorski jezik – udžbenik za drugi razred gimnazije. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (objavljeno više izdanja)
 4. Čirgić, Adnan & Šušanj, Jelena (2011). Crnogorski jezik – udžbenik za treći razred gimnazije. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (objavljeno više izdanja)
 5. Čirgić, Adnan & Deletić-Milačić, Andrijana (2011). Crnogorski jezik – udžbenik za četvrti razred gimnazije. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (objavljeno više izdanja)

Prilozi u zbornicima i časopisima

 1. Čirgić, Adnan (2023). „Crnogorski jezički standard u analizi Milorada Pupovca“, Lingua Montenegrina  XVI/1, br. 31, Cetinje, 3–22.
 2. Kapović, Mate & Čirgić, Adnan (2022). „Akcentuacija imeničkih o-osnova muškoga roda u Podgorici“, Lingua Montenegrina  XV/1, br. 29, Cetinje, str. 3–41.
 3. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2021). „Izvještaj o proučavanju pjesmarice Ivana Kolovića iz arhiva HAZU u Zagrebu“, Lingua Montenegrina  XIV/1, br. 27, Cetinje, str. 447–460.
 4. Čirgić, Adnan (2020). „Rekvijem za „XX vek“ (Rajka Glušica, Crnogorski jezik i nacionalizam, XX vek, Beograd, 2020)“, Lingua Montenegrina  XIII/2, br. 26, Cetinje, str. 501–514.
 5. Čirgić, Adnan (2020). „Spomenik dostojan utemeljivača (Aleksandar Radoman: Savremena književna montenegristika, FCJK, Cetinje, 2018)“, Lingua Montenegrina  XIII/2, br. 26, Cetinje, str. 485–488.
 6. Čirgić, Adnan (2019). „Povodom jednoga prikaza Gramatike crnogorskoga jezika (2010)“, Lingua Montenegrina  XII/1, br. 23, Cetinje, str. 15–26.
 7. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2018). „Izvještaj o proučavanju pjesmarice Andrije Balovića iz arhiva HAZU u Zagrebu“, Lingua Montenegrina  XI/2, br. 22, Cetinje, str. 309–322.
 8. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2018). „Izvještaj o proučavanju pjesmarice Julija Balovića iz arhiva HAZU u Zagrebu“, Lingua Montenegrina  XI/1, br. 21, Cetinje, str. 361–373.
 9. Čirgić, Adnan (2017). „Doprinos Milije Stanića crnogorskoj dijalektologiji“, Lingua Montenegrina, 19, Cetinje, str. 321–328.
 10. Čirgić, Adnan (2017). „Doprinos Asima Peca crnogorskoj dijalektologiji“, Lingua Montenegrina, 20, Cetinje, str. 535–544.
 11. Čirgić, Adnan (2016). „Leksikografski poduhvat dostojan Crnogorske akademije nauka i umjetnosti“, Lingua Montenegrina, 17, Cetinje, str. 383–395.
 12. Čirgić, Adnan (2016). „Dragoljub Petrović – proučavalac crnogorskih govora“, Lingua Montenegrina, 17, Cetinje, str. 341–357.
 13. Čirgić, Adnan (2016). „Doprinos Draga Ćupića crnogorskoj dijalektologiji“, Lingua Montenegrina, 18, Cetinje, str. 335–352.
 14. Čirgić, Adnan (2015). „Dragomir Vujičić i crnogorska dijalektologija“, Lingua Montenegrina, 15, Cetinje, str. 459–464.
 15. Čirgić, Adnan (2015). „Doprinos Josipa Ribarića crnogorskoj dijalektologiji“, Lingua Montenegrina, 16, Cetinje, str. 313–319.
 16. Čirgić, Adnan (2014). „Doprinos Toma Brajkovića crnogorskoj dijalektologiji“, Lingua Montenegrina, 13, Cetinje, str. 431–447.
 17. Čirgić, Adnan (2014). „Doprinos Radomira Aleksića proučavanju crnogorskih govora“, Lingua Montenegrina, 14, Cetinje, str. 303–316.
 18. Čirgić, Adnan (2013). „Radosav Bošković kao proučavalac crnogorskih govora“, Lingua Montenegrina, 12, Cetinje, str. 277–291.
 19. Čirgić, Adnan (2013). „Neke fonološke i morfonološke osobine jezika Petra II Petrovića Njegoša (s posebnim osvrtom na njeguški govor)“, Lingua Montenegrina, 12, Cetinje, str. 7–13.
 20. Čirgić, Adnan (2013). „Doprinos Mihaila Stevanovića montenegristici“, Lingua Montenegrina, 11, Cetinje, str. 523–540.
 21. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2012). „Radoje Radojević – začetnik savremene montenegristike“, Lingua Montenegrina, 9, Cetinje, str. 401–418.
 22. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2012). „Prilog toponomastici crmničkoga sela Braćeni“, Lingua Montenegrina, 10, Cetinje, str. 207–215.
 23. Čirgić, Adnan (2012). „Maja Bošković-Stulli: doprinos crnogorskoj kulturnoj baštini“, Lingua Montenegrina, 10, Cetinje, str. 269–272.
 24. Čirgić, Adnan (2012). „Danilo Radojević kao montenegrist“, Lingua Montenegrina, 10, Cetinje, str. 241–257.
 25. Čirgić, Adnan (2012). „Akcenatske karakteristike njeguškoga govora“, Lingua Montenegrina, 9, Cetinje, str. 19–38.
 26. Čirgić, Adnan (2011). „Doprinos Vukića Pulevića crnogorskoj onomastici“, Lingua Montenegrina, 7, Cetinje, str. 353–374.
 27. Čirgić, Adnan (2011). „Čedomir Drašković kao montenegrist“, Lingua Montenegrina, 8, Cetinje, str. 445–451.
 28. Čirgić, Adnan (2010). „Zamjena jata u staropodgoričkome govoru“, Croatica et Slavica Iadertina, 5, br. 5, Zadar, str. 197–211.
 29. Čirgić, Adnan (2010). „Povodom jednoga falsifikata“, Lingua Montenegrina, 6, Cetinje, str. 715–720.
 30. Čirgić, Adnan (2010). „Milan Rešetar kao montenegrist“, Lingua Montenegrina, 6, Cetinje, str. 655–668.
 31. Čirgić, Adnan (2010). „Građa za izučavanje njeguškoga govora“, Lingua Montenegrina, 5, Cetinje, str. 599–645.
 32. Čirgić, Adnan (2010). „Doprinos Milorada Nikčevića jezikoslovnoj montenegristici“, Lingua Montenegrina, 6, Cetinje, str. 581–591.
 33. Čirgić, Adnan (2009). „Vesna Lipovac-Radulović: doprinos crnogorskoj leksikografiji“, Lingua Montenegrina, 4, Cetinje, str. 489–502.
 34. Čirgić, Adnan (2009). „Revizija podjele crnogorskih govora: prilog Nikčevićevoj definiciji crnogorskoga naddijalekatskog sloja“, Lingua Montenegrina, 3, Cetinje, str. 253–266.
 35. Čirgić, Adnan (2010). „Radoslav Rotković kao jezikoslovac“, Lingua Montenegrina  5, Cetinje, str. 471–478.
 36. Čirgić, Adnan (2009). „Povodom jednoga falsifikata“, Lingua Montenegrina  5, Cetinje, str. 715–720.
 37. Čirgić, Adnan (2009). „Milan Rešetar kao montenegrist“, Lingua Montenegrina 5, Cetinje, str. 655–668.
 38. Čirgić, Adnan (2009). „Jezikoslovlje u službi politike“, Lingua Montenegrina 3, Cetinje, str. 511–553.
 39. Čirgić, Adnan (2009). „Doprinos Danila Vušovića montenegristici“, Lingua Montenegrina  3, Cetinje, str. 487–496.
 40. Čirgić, Adnan (2008). „O klasifikaciji crnogorskih govora“, Lingua Montenegrina  2, Cetinje, str. 109–128.
 41. Čirgić, Adnan (2008). „Vukova ijekavica u savremenoj crnogorskoj jezičkoj stvarnosti“, Riječ,  XIV/2, sv. 3, Rijeka, str. 16–43.

Radovi saopšteni na međunarodnim naučnim konferencijama

 1. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2022). Doprinos Milorada Nikčevića montenegristici. Milorad Nikčević – život i djelo: zbornik radova s međunarodnoga naučnog skupa održanog na Cetinju 8. maja 2022. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 11–35.
 2. Čirgić, Adnan (2019). Akcenatska granica među bokeljskim govorima. Cetinjski filološki dani II: zbornik radova s naučnoga skupa održanog na Cetinju 10–12. septembra 2019. Cetinje – Lawrence: Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Univerzitet u Kanzasu, str. 43–50.
 3. Čirgić, Adnan (2019). U spomen na Josipa Silića. Cetinjski filološki dani II: zbornik radova s naučnoga skupa održanog na Cetinju 10–12. septembra 2019. Cetinje – Lawrence: Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Univerzitet u Kanzasu, str. 529–533.
 4. Čirgić, Adnan (2018). Savremena montenegristika deset godina nakon smrti utemeljivača. Cetinjski filološki dani I (zbornik radova). Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 27–35.
 5. Čirgić, Adnan (2017). Doprinos hrvatskih jezikoslovaca proučavanju crnogorskoga jezika. Nove smjernice u odgoju i obrazovanju (zbornik radova). Gospić: Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, str. 155–166.
 6. Čirgić, Adnan (2015). Pregled proučavanja crnogorskih govora do Prvoga svjetskog rata. Crna Gora u Prvom svjetskom ratu (zbornik radova). Cetinje: Matica crnogorska, str. 261–266.
 7. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2012). O književno-jezičkome nasljeđu epohe Balšića. Balšići (zbornik radova),Matica crnogorska, Podgorica, str. 75–92.

Radovi saopšteni na nacionalnim naučnim konferencijama

 1. Čirgić, Adnan (2017). Milorad Stojović kao polemičar. Milorad Stojović – život i djelo(zbornik radova). Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 61–68.
 2. Čirgić, Adnan (2015). Vojislav P. Nikčević kao proučavalac crnogorskoga književno-jezičkog nasljeđa epohe Vojislavljevića. Vojislavljevići (zbornik radova). Cetinje: Matica crnogorska, str. 393–403.
 3. Čirgić, Adnan (2011). Crnogorski jezik nakon standardizacije. Crnogorski jezik u javnoj upotrebi(zbornik radova). Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost, str. 15–17.
 4. Čirgić, Adnan (2010). Jezik izdanja Crnojevića štamparije u svjetlosti dosadašnjih izučavanja. Crnojevići – značaj za crnogorsku državu i kulturu (zbornik radova), Cetinje: Matica crnogorska, str. 225–234.

Radovi u časopisima od vodećeg nacionalnog značaja

 1. Čirgić, Adnan (2018). Tenac u tradicijskim vjerovanjima Crnogoraca. Matica, god. 19, br. 75, str. 217–263.
 2. Čirgić, Adnan (2018). Pjesmarica Nikole Mazarovića. Matica, broj. 73, str. 229–250.
 3. Čirgić, Adnan (2018). Zagrobni život u vjerovanju Crnogoraca. Matica, god. 19, br. 76, str. 467–496.
 4. Čirgić, Adnan (2018). Zduhači u crnogorskoj tradicijskoj kulturi. Vaspitanje i obrazovanje, god. 43, br. 3–4, str. 53–62.
 5. Čirgić, Adnan (2017). Proučavanje crnogorskih govora od polovine XX vijeka. Matica, XVIII, br. 69, str. 271–286.
 6. Čirgić, Adnan (2017). Luka Vujović kao proučavalac crnogorskih govora. Matica, XVIII, br. 71, str. 205–218.
 7. Čirgić, Adnan (2017). Govori Crnogorskoga primorja. Matica, XVIII, br. 70, str. 173–190.
 8. Čirgić, Adnan (2015). Branko Miletić kao proučavalac crnogorskih govora. Matica, XVI, br. 60/61, Cetinje, str. 335–352.
 9. Čirgić, Adnan (2014). Rovinski kao proučavalac crnogorskih govora. Matica, XV, br. 58, str. 127–148.
 10. Čirgić, Adnan (2014). Orijentalizmi u crnogorskome jeziku s posebnim osvrtom na Njegošev jezik. Almanah, 61/62, str. 239–244.
 11. Čirgić, Adnan (2014). Jovan Erdeljanović kao proučavalac crnogorskih govora. Vaspitanje i obrazovanje, 39, br. 3, str. 45–51.
 12. Čirgić, Adnan (2014). Jezik crnogoskih muslimana. Matica, XV, br. 59, str. 351–362.
 13. Čirgić, Adnan (2014). Andrija Jovićević kao proučavalac crnogorskih govora. Vaspitanje i obrazovanje, 39, br. 2, str. 37–46.
 14. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2014). Radoslav Rotković kao montenegrist. Matica, XV, br. 56/57, str. 293–340.
 15. Čirgić, Adnan (2013). Vuk Stefanović Karadžić kao proučavalac crnogorskih govora. Vaspitanje i obrazovanje, 38, br. 2, str. 31–39.
 16. Čirgić, Adnan (2013). Radosav Bošković kao njegošolog. Matica, XIV, br. 55, str. 209–220.
 17. Čirgić, Adnan (2013). O proučavanju crnogorskih govora do polovine XX vijeka. Matica, XIV, br. 53, str. 183–194.
 18. Čirgić, Adnan (2013). Je li Njegoš genocidni pjesnik. Matica, XIV, br. 55, str. 547–556.
 19. Čirgić, Adnan (2013). Ivan Broz – proučavalac crnogorskih govora. Matica, XIV, br. 54, str. 189–194.
 20. Čirgić, Adnan (2012). Povodom jednoga pogrešnog dijalektološkog opisa. Matica, XIII, br. 49, str. 446–454.
 21. Čirgić, Adnan (2012). Neki problemi crnogorske toponimije. Matica, XIII, br. 51/52, str. 445–452.
 22. Čirgić, Adnan (2012). Ko je autor usmene pjesme Grujica i paša sa ZagorjaMatica, XIII, br. 50, str. 441–446.
 23. Čirgić, Adnan (2012). Crnogorska usmena književnost u ogledima i studijama Novaka Kilibarde. Vaspitanje i obrazovanje, 37, br. 1, str. 33–47.
 24. Čirgić, Adnan (2011). Klasifikacija crnogorskih govora. Matica, XII, br. 45, str. 57–92.
 25. Čirgić, Adnan (2009). Prećutkivanjem produžen život falsifikata. Matica,  X, br. 40, str. 221–226.
 26. Čirgić, Adnan (2009). Aktuelna jezička politika u Crnoj Gori. Matica, god. 10, br. 37/38, str. 17–90.
 27. Čirgić, Adnan & Radoman, Aleksandar (2008). Izvještaj o ispitivanju njeguškoga govora. Matica, god. 9, br. 36, str. 367–372.
 28. Čirgić, Adnan (2008). Istorijski razvoj crnogorskoga književnog jezika. Matica, god. 9, br. 36, str. 7–24.
 29. Čirgić, Adnan (2008). Doprinos Vojislava P. Nikčevića lingvistici. Matica, god. 8, br. 32/33, str. 27–77.
 30. Čirgić, Adnan (2008). Crnogorska ijekavica u dijahroniji i sinhroniji. Matica, god. 9, br. 34/35, str. 13–60.
 31. Čirgić, Adnan (2007). Jezik u Crnoj Gori nije srpski. Matica, god. 9, br. 29/30, str. 415–422.
 32. Čirgić, Adnan (2007). Crnogorski književnojezički izraz kao antipod crnogorskome jeziku. Matica, god. 8, br. 31, str. 145–160.
 33. Čirgić, Adnan (2007). Aktuelna jezička situacija u Crnoj Gori – imenovanje jezika u Ustavu Crne Gore. Vaspitanje i obrazovanje, br. 2, str. 224–237.
 34. Čirgić, Adnan (2005). Fonetsko-morfološke karakteristike jezika Murat-age Kurtagića. Almanah,  31–32, str. 231–243.
 35. Čirgić, Adnan (2005). Ekavizmi u Ženidbi Smailagić Meha Avda Međedovića. Almanah,  31–32, str. 341–345.
 36. Čirgić, Adnan (2004). Karakteristike govora podgoričkih muslimana (na osnovu starih rukopisa. Almanah,  27–28, str. 89–115.

Poglavlja u knjigama i zbornicima

 1. Čirgić, Adnan (2016). Crnogorski jezik – jedan od činilaca crnogorskoga identiteta. Crnogorske studije kulture i identiteta(zbornik radova). Cetinje: Fakultet dramskih umjetnosti, str. 293–315.

Radovi u časopisima od nacionalnog značaja

 1. Čirgić, Adnan (2018). O proučavanju crnogorskih govora. Glasnik Narodnoga muzeja Crne Gore, knj. 13, str. 229–242.
 2. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2018). Dvije epske pjesme iz zbirki Krsta i Nikole Mazarovića. Bibliografski vjesnik, 1–3, str. 409–445.
 3. Čirgić, Adnan (2018). Orijentalizmi u romanu Crnoturci Huseina Bašića. Ars, god. 36, br. 5–6, str. 95–107.
 4. Čirgić, Adnan (2017). O proučavanju crnogorskih govora. Bibliografski vjesnik, XLVI, br. 1/2/3, str. 495–525.
 5. Čirgić, Adnan (2015). Josip Hamm i crnogorska dijalektologija. Glasnik Narodnoga muzeja Crne Gore, 11, Cetinje, str. 217–220.
 6. Čirgić, Adnan (2014). Petar Đorđić – doprinos proučavanju crnogorskih govora. Crnogorski anali, 2, br. 5/6, str. 369–373.
 7. Čirgić, Adnan (2014). Luko Zore kao proučavalac crnogorskih govora. Quest, br. 5, str. 75–80.
 8. Čirgić, Adnan (2013). Doprinos Danila Vušovića njegošologiji. Glasnik Narodnoga muzeja Crne Gore,  9, str. 91–95.
 9. Čirgić, Adnan (2008). Koncepcija Istorije crnogorskog književnojezičkog izraza Branislava Ostojića. Bibliografski vjesnik,  37, br. 1/2/3, str. 357–364.
 10. Čirgić, Adnan (2007). Jezički priručnici kao sredstvo jezičke asimilacije. Forum,  5, str. 42–43.
 11. Čirgić, Adnan (2006). Jezički priručnici kao sredstvo jezičke asimilacije. Forum,  4, str. 42–43.

Priređene knjige

 1. Čirgić, Adnan & Radoman, Aleksandar (2022) (prir.). Pjesmarice Joza Šilopija. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 2. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2022) (prir.). Pjesmarice Ivana Antuna Nenadića. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 3. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2022) (prir.). Peraške počašnice: antologija. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 4. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2020) (prir.) Pjesmarice Krsta Balovića.
 5. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 6. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2020) (prir.). Pjesmarica Ivana Kolovića, Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 7. Batrićević Boban & Čirgić, Adnan (2019) (prir.). Partizanske crnogorske tužbalice.  Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 8. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2019) (prir.). Pjesmarica Andrije Balovića. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 9. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2019) (prir.). Pjesmarica Julija Balovića. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 10. Čirgić, Adnan (2018) (prir.). Antologija crnogorskih usmenih tužbalica. Cetinje. Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 11. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2018) (prir.) Pjesmarica Nikole Mazarovića. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 12. Čirgić, Adnan (2016) (prir.). Milutinović, Đuro. Podgorica: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 13. Čirgić, Adnan (2015) (prir.) Starac Raško. Podgorica: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 14. Čirgić, Adnan (2013) (prir.). Lavrov, Petar Aleksejevič. Petar II Petrović Njegoš: vladika crnogorski i njegova književna djelatnost. Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost.
 15. Čirgić, Adnan (2012) (prir.). Podrugović, Tešan. Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost.
 16. Čirgić, Adnan (2010) (prir.). Rešetar, Milan. Štokavski dijalekat. Podgorica: Matica crnogorska.
 17. Čirgić, Adnan (2009) (prir.). Rotković, Radoslav. Jezikoslovne studije. Cetinje: Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“.
 18. Čirgić, Adnan & Radoman, Aleksandar (2009) (prir.) Nikčević, Vojislav P. Istorija crnogorske književnosti od početaka pismenosti do XIII vijeka. Cetinje: Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“.
 19. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2009) (prir.) Mažuranić, Ivan. Smrt Smail-age Čengića. Cetinje – Osijek: Crnogorsko-hrvatsko prijateljsko društvo „Ivan Mažuranić“ – Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“ – HCDP „Croatica – Montenegrina“.
 20. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2008) (prir.). Petrović Njegoš, Nikola I. Cetinje: Matica crnogorska & Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“.

 

Skip to content