Zapošljeni

Mr Vasko Raičević

 

Vasko Raičević rođen je 20. IX 1979. godine u Podgorici. Osnovne i specijalističke studije dramaturgije završio je na cetinjskome Fakultetu dramskih umjetnosti. Trenutno pohađa master akademske studije na beogradskome FDU.

Njegov komad Dobra smrt postavljen je u Crnogorskome narodnom pozorištu (režija: Filip Grinvald). Komad Put u otadžbinu objavio je u književnome časopisu Ars. Sa komadom Kalina proces pobijedio je na konkursu za najbolji crnogorski savremeni dramski tekst 2012. godine. Koautor je komada Poglavlja 23 i 24, izvedenog u okviru festivala FIAT u Podgorici. Na istome festivalu, učestvovao je i kao član žirija 2013. godine. Njegov dramski tekst Kuća za rušenje izveden je u okviru projekta 19. decembar – dan poslije (produkcija NVO ATAK). Drame su mu prevođene na engleski, ruski, slovenački i poljski jezik.

U časopisu Lingua Montenegrina objavio je rad Neki aspekti Sartrove dramaturgije, a u časopisu Ars esej Meterlinkove statičke drame. Kratke priče objavljivao je u časopisima Ars, Quorum (Zagreb) i LUD Literatura (Ljubljana). Kao dramaturg radio je na predstavama ,,Vjera, ljubav, nada’’ (tekst Eden fon Horvat, režija Ana Vukotić, CNP) i ,,Slijepi’’ (tekst Moris Meterlink, režija Željko Sošić, ATAK).

Pisao je pozorišnu kritiku za podgoričke Dnevne novine te radio kao asistent na predmetu Dramaturgija na cetinjskom FDU.

Saradnik je nastavi na predmetima: Svjetska književnost I (drevni istok i antika) i Svjetska književnost II (srednji vijek).

E-mail: vasko.raicevic@fcjk.me

Skip to content