Zapošljeni

Mr Sanja Orlandić

 

Sanja Orlandić završila je Gimnaziju „Stojan Cerović“ u Nikšiću. Osnovne studije završila je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Odsjeku za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. Diplomirala je s temom „Jekavska jotacija u crnogorskim narodnim govorima u sinhroniji i dijahroniji“ pod mentorstvom prof. dr Zorice Radulović. Poslijediplomske studije završila je na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekla zvanje magistra 2017. godine. Magistrirala je s temom „Sredstva manipulacije u jeziku javne komunikacije“ pod mentorstvom akademika prof. dr Senahida Halilovića. Doktorandica je na Filozofskome fakultetu u Sarajevu na odsjeku Lingvistika. Bila je zapošljena na Institutu za crnogorski jezik i književnost od 2011. godine do 2014. godine. Urednica je brojnih izdanja Instituta i recenzentkinja udžbenika za crnogorski jezik i književnost. Članica je Redakcije međunarodnoga filološkoga časopisa Lingua Montenegrina, Organizacionoga odbora Cetinjskih filoloških dana i Crnogorskoga filološkog društva. Oblasti njezina interesovanja su sociolingvistika i kritička analiza diskursa. U okviru Erasmus+ projekta boravila je u studijskim pośetama u Austriji i Poljskoj.

Radi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost kao saradnica u nastavi iz oblasti lingvistike. Govori engleski jezik.

Saradnik je u nastavi na predmetima: Pravopis crnogorskoga jezika, Fonologija i morfonologija i Sociolingvistika.

Email: sanja.orlandic@gmail.com

SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA

Radovi u časopisima od međunarodnog značaja

  1. Czirgicz, Adnan & Òrlandicz, Sanja (2021). Przezérk dzejów normalizaciji jāzëka w Czôrnogórze. Biuletin radzëznë kaszëbsczégò jāzëka.  p. 258–269.
  2. Orlandić, Sanja (2019). Halidejev koncept funkcija jezika i primjena toga koncepta u kritičkoj analizi diskursa. Lingua Montenegrina, god. 12/1, br. 23, str. 27-37.
  3. Orlandić, Sanja (2019). Jeziku je svejedno : Starčević, A., Kapović, M., Sarić, D. (2019): Jeziku je svejedno, Zagreb: Sandrof. Lingua Montenegrina  12/2, br. 24, str. 381–387.
Skip to content