Zapošljeni

Mr Goran Drinčić

 

Rođen je u Splitu. Osnovnu školu, gimnaziju i Filozofski fakultet – Odsjek za engleski jezik i književnost završio je u Nikšiću. Postdiplomske specijalističke i magistarske studije prevodilaštva završio je na Institutu za strane jezike Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Od 2013. godine akreditovani je konferencijski prevodilac Evropske komisije, Evropskog parlamenta i Suda pravde EU. Dio je rostera prevodilaca više međunarodnih organizacija te sudski tumač za engleski jezik.

Osim kroz petnaestogodišnje iskustvo u konferencijskom prevođenju tokom međunarodnih događaja i susreta zvaničnika na najvišem nivou, istakao se i kao prevodilac velikog broja zvaničnih dokumenata – strategija, zakona, izvještaja itd. Preveo je više naučnih i stručnih monografija, uključujući studije Dejvida Kristala i Terija Igltona, ali i Dijalektologiju crnogorskoga jezika Adnana Čirgića, koja je krajem 2020. godine objavljena u izdanju renomiranog akademskog izdavača Lexington Books iz Sjedinjenih Američkih Država.

Na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost s Cetinja radi od osnivanja, a bio je i prvi prodekan za međunarodnu saradnju. Kao saradnik u nastavi prethodno je radio i na Institutu za strane jezike, Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Objavio je desetak naučnih i stručnih radova i učestvovao na više naučnih skupova.

Član je Crnogorskog PEN centra, član redakcije međunarodnog lingvističkog časopisa Lingua Montenegrina i član Udruženja konferencijskih prevodilaca Crne Gore (AMIC).

Saradnik je nastavi na predmetima: Engleski jezik I, Engleski jezik II, Engleski jezik III i Engleski jezik IV.

E-mail: goran.drincic@fcjk.me

SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA

 Radovi u časopisima od međunarodnog značaja

 1. Drinčić, Goran (2013). Analiza leksike u diskursu internet četova: omladinski žargon. Nasleđe, br. 26, pp. 59–69.
 2. Drinčić, Goran (2011). Grafološki uzusi u diskursu internet četova: neografija kao vid sajberkulture. Lingua Montenegrina, god. IV/2, br. 8, pp. 21–28.
 3. Drinčić, Goran (2011). Diskurs računarski posredovane komunikacije kao novi jezički vid: između govornog i pisanog jezika. Lingua Montenegrina, god. IV, br. 7, pp. 37–44.
 4. Drinčić, Goran (2010). Prevođenje stručnih tekstova iz oblasti prava: komponentna analiza kao prevodilački postupak. Lingua Montenegrina, god. III, br. 6, pp. 63–74.
 5. Palajsa-Backović, Kristina & Drinčić, Goran (2005). Prevođenje stručnih tekstova u teoriji i praksi: teorijski okvir, prevodilačke metode i procedure. Lingua Montenegrina, god. V/2, br. 10, pp. 67–74.

 Radovi saopšteni na međunarodnim naučnim konferencijama

 1. Palajsa-Backović, Kristina & Drinčić, Goran (2013). Uloga interneta u procesu prevođenja: neki lingvistički aspekti. Translation & Interpreting as Intercultural Mediation, Conference Proceedings from the 4th International Conference of the Institute of Foreign Languages – ICIFL4, Podgorica, pp. 39–47.
 2. Drinčić, Goran (2012). Elementi neverbalne komunikacije u jeziku interneta: diskurs četa. Zbornik radova sa druge konferencije Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, pp. 69–76.

Izlaganja na međunarodnim naučnim konferencijama

 1. Drinčić, Goran (2023). O prevodilačkim metodama i procedurama na primjeru književnoteorijskog teksta Marksizam i književna kritika Terija Igltona. Cetinjski filološki dani 4 (Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje, 6–9. septembra 2023).
 2. Drinčić, Goran (2012). Tackling Legalese: Translation Procedures and the Internet. British and American Studies / XXII, University of the West Timisoara, Timisoara, Romania, 17–19 May 2012.

 Prijevodi

 1. Čirgić, A. (2020). Dialectology of the Montenegrin Language. Lanham (SAD): Lexington Books.
 2. Iglton, T. (2018). Marksizam i književna kritika. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 3. Kristal, D. (2012). Internetska lingvistika: priručnik za studente. Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost.
 4. Čirgić, A. (2011). Montenegrin Language in the Past and Present. Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost – Matica crnogorska.
Skip to content