Zapošljeni

Mr Aleksandar Čogurić

 

Mr Aleksandar Čogurić rođen je u Šavniku (Crna Gora) 1. marta 1970. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Kolašinu. Studije srpskohrvatskoga jezika i jugoslovenske književnosti završio je na Filizofskome fakultetu u Nikšiću, decembra 1994. godine, a poslijediplomske magistarske studije na Istorijskome institutu u Podgorici 2014. godine, na smjeru Istorija kulture i istorijska antropologija. Tema magistarskoga rada bila je: Avdo Međedović Ženidba Smailagić Meha – odraz orijentalno-islamskoga kulturnoga obrasca u Crnoj Gori. Doktorand je na Internacionalnome univerzitetu u Novome Pazaru (Srbija), departman za filološke studije.

Od 1995. do 2012. godine obavljao je poslove nastavnika jezika i književnosti u Srednjoj elektrotehničkoj školi Vaso Aligrudić i Srednjoj ekonomskoj školi Mirko Vešović u Podgorici. Radio je u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica, u 2012. godini na poslovima glavnoga urednika, a od 2013. do 2016. godine na poslovima odgovornoga urednika za srednje stručno obrazovanje. Od 2016. godine radi kao saradnik u nastavi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju na predmetima Crnogorska usmena književnost, Crnogorska književnost romantizma, Metodika crnogorskog jezika i književnosti. Bavi se usmenom književnošću kao kulturalnim nasljeđem – studija Avdo Međedović Ženidba Smailagić Meha – odraz orijentalno-islamskoga kulturnoga obrasca u Crnoj Gori. Osim toga domen njegova interesovanja jeste i maternji jezik u nastavnome procesu, te udžbenik kao kulturalno-potporni sistem.

Vodeći autor čitanke za prvi razred opšte gimnazije i čitanke za drugi razred opšte gimnazije, koautor čitanke za treći razred opšte gimnazije, izdanja iz 2011. godine, te udžbeničkih kompleta za drugi i četvrti razred gimnazije za predmet Crnogorski jezik kao nematernji. Urednik je nekoliko srednjoškolskih udžbenika iz oblasti ekonomije, prava, građevine, ugostiteljstva za srednje stručne škole i urednik prvoga elektronskoga udžbenika za prvi razred osnovne škole iz oblasti književnosti. Naučne radove objavljivao je u časopisu za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja LINGUA MONTENEGRINA, te zbornicima s naučnih skupova i konferencija.

Živi u Podgorici i Kolašinu, a radi na Cetinju.

Saradnik je u nastavi na predmetima: Crnogorska usmena književnost  u južnoslovenskome kontekstu, Crnogorska književnost XIX vijeka I i Metodika nastave crnogorskoga jezika i književnosti.

 SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA

MONOGRAFIJE OD MEĐUNARODNOG ZNAČAJA:

 1. (2018). Avdo Međedović Ženidba Smailagić Meha – odraz orijentalno-islamskoga kulturnoga obrasca u Crnoj Gori. FCJK, Cetinje

RADOVI U ČASOPISIMA OD MEĐUNARODNOG ZNAČAJA:

 1.  (2016). ,,Ženidba Smailagić Meha – spjev kao dio epskoga nasljeđa”. Lingua montenegrina, br. 17, str. 73–100. (izvorni naučni rad) UDK 821.163.09:398
 2. (2016). ,,Ženidba Smailagić Meha – spjev kao izraz kulturnog nasljeđa”. Lingua montenegrina, br. 18, str. 159–176. (izvorni naučni rad) UDK 821.163.4.09-13:398
 3. (2017). ,,Ženidba Smailagić Meha – izraz orijentalno-islanskoga duhovnoga i religijskoga nasljeđa u Crnoj Gori”. Lingua montenegrina, br. 19, str. 103–120. (izvorni naučni rad) UDK 821.163.4-13(497.16)
 4. (2018). ,,Ljepota od svijeta – antologija velike kulturološke vrijednosti”. Lingua montenegrina, br. 21, str. 397–402. stručni rad UDK 821.163.4.09-3:398(497.16)
 5. (2018). ,,Ilustrovana antologija crnogorskih bajki – prva ovako napravljena za đecu”. Lingua montenegrina, br. 22, str. 343–348. stručni rad UDK 821.163.4.09-342(082.21)
 6. (2021). ,,Muške počašnice u primorskim rukopisima – pjesmaricama – (Burović, Mazarović, Balović) – samo one koje pjevaju o odnosu mladića i đevojke”. Lingua montenegrina, br. 27, str. 163–184. (izvorni naučni rad) UDK 821.163.4.09-1:398(497.16)

 POGLAVLJE U ZBORNICIMA I KNJIGAMA

 1.  Zbornik radova NOVAK KILIBARDA – KNJIŽEVNIK, PROFESOR I NAUČNIK (izdavači: FCJK – Cetinje, zbornik radova s naučnog skupa održanog na Cetinju 30. oktobra 2016.)
 2. (2018). ,,Kasni, ali pravi usmeni epos – uvod u čitanje Avda Međedovića”. str. 185–216.
 3. Збiрник наукових праць BICHИK ЛЬВIВСЬКОГО УНIВЕРСИТЕТУ Серiя фiлологiчна Bипуск 69 Хорватистика (zbornik radova s naučne konferencije Kroatistika na Sveučilištu Ivan Franko u Lavovu: 20 godina, održane u Lavovu 19–20. aprila 2018.)
 4. (2018). ,,Udžbenički sadržaji za crnogorski jezik kao nematernji (I–IX razred osnovne škole) i kompetencije jezičkoga komuniciranja u okviru programskih načela zajedničkoga evropskoga okvira za žive jezike”. Biсник львiвського унiверситету, br. 69, str. 247–261.
 5. Zbornik radova CETINJSKI FILOLOŠKI DANI I (izdavači: FCJK – Cetinje, Unverzitet u Kanzasu, zbornik radova s naučnog skupa održanog na Cetinju 7. i 8. septembar 2017.)
 6. (2018). ,,Istorija crnogorske književnosti – od početka pismenosti do XIII vijeka – očekivana posljedica kulturnoga i književnoga pamćenja”. Cetinjski filološki dani I, br. 1, str. 227–244. UDK 821.163.4(497.16).09”8/12”
 7. Zbornik radova CETINJSKI FILOLOŠKI DANI II (izdavači: FCJK – Cetinje, Unverzitet u Kanzasu, zbornik radova s naučnog skupa održanog na Cetinju 10–12. septembra 2019.)
 8. (2021). ,,Kulturološke perspektive položaja žene u orijentalno-islamskoj kulturi prema spjevu Ženidba Smailagić Meha”. Cetinjski filološki dani II, br. 2, str. 275–288. UDK 821.163.4-13.09:398
 9. Zbornik radova HINIJ – hrvatski i ini jezici (izdavači: Hrvatsko filološko društvo, Zagreb; Slawisches Seminar, Universität Freiburg; Institut für Slawistik, Universität Klagenfurt. Zbornik radova sa Sedmog međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatski kao drugi i strani jezik VII. HIDIS Zagreb 14–15. novembar 2019.)
 10. (2021). ,,Međukulturalnost jezika”. HINIJ – hrvatski i ini jezici, str. 101–119.

 UDŽBENICI

 1. (2011). Čogurić, Aleksandar, Vukotić, Milica, Deletić-Milačić, Andrijana Čitanka za prvi razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica.
 2. (2011). Čogurić, Aleksandar, Bojović, Ana, Vuković, Dejan Čitanka za drugi razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica.
 3. (2011). Raičević, Aleksandra, Karadžić, Julijana, Čogurić, Danka, Čogurić, Aleksandar Čitanka za treći razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica.

 UDŽBENIČKI KOMPLETI

 1. (2018). Čogurić, Aleksandar, Deletić-Milačić, Andrijana Crnogorski jezik kao nematernji 2 (za drugi razred gimnazije) – udžbenik, radna sveska, priručnik, CD). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica.
 2. (2019). Čogurić, Aleksandar, Deletić-Milačić, Andrijana Crnogorski jezik kao nematernji 4 (za četvrti razred gimnazije) – udžbenik, radna sveska, priručnik, CD). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica.
Skip to content