Zapošljeni

Mirjana Marković

 

Mirjana Marković rođena je u Cetinju đe je završila osnovno i srednje obrazovanje. Godine 2019. upisuje se na Fakultet za crnogorski jezik i književnost u Cetinju i godine 2022. završava osnovne studije u trajanju od tri godine.

U periodu od 2006. do 2007. bavila se novinarskim i voditeljskim poslom na televiziji MBC, sa śedištem u Podgorici. Učestvovala je organizaciji televizijskih aktivnosti, pripremanju priloga za informativne emisije. Bila je angažovana za realizaciju emisija zabavnog karaktera koje su se emitovale kroz live program i raznoraznih sadržaja koji je pomenuta televizijska kuća podržavala.
Godine 2012. započinje svoj novi poslovni angažman u Komercijalnoj banci AD Budva, na mjestu poslovnog sekretara, sve do 2017. godine kada će se završiti radni odnos predviđen ugovorom.

Godine 2023. odrađuje pripravnički staž na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost.

Tokom studiranja na Fakultetu, učestvovala je u organizaciji vannastavnih aktivnosti, a jedna od zapaženijih jeste tribina, pod nazivom Studentski osvrt na Njegoša.

Trenutno pohađa postdiplomske studije na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, đe je angažovana kao asistent u nastavi na predmetu Južnoslovenske književnosti.
Privatno piše pjesme i kratke priče.
Služi se engleskim jezikom.

Saradnica je u nastavi na predmetima: Južnoslovenske književnosti XIX vijeka I i Južnoslovenske književnosti XIX vijeka II.

Skip to content