Zapošljeni

Milutin Mijović

Poslovni sekretar

Milutin Mijović rođen je 28. aprila 1987. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom mjestu, a studije Primijenjenog računarstva na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Zapošljen je na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost – Cetinje na radnom mjestu poslovni sekretar. Obavlja dodatni posao u biblioteci Fakulteta kao licencirani COBISS bibliotekar i stručno je osposobljen za digitalizaciju i unos bibliotečkih jedinica u COBISS međubibliotečki digitalni sistem. Uključen je u oraganizaciji Cetinjskih filoloških dana 2017, 2019, i 2021. i 2023. godine. Bio je učesnik međunardne razmjene nenastavnog osoblja na Interancionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru aprila 2021. godine. Učesnik je međunarodne neđelje obrazovanja u sklopu ERASMUS programa u Lođu (Republika Poljska) maja 2022. godine. Jedan je od urednika izdanja „10 godina ICJK/FCJK“ u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.

Važniji projekti:

1. „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost – HERIC (2017. godine);

2. „Nove perspektive u humanističkim naukama – Ministarstvo nauke Crne Gore (2018. godine)

2. „BOOST | Solutions for Covid-19 – UNDP (2020. godine);