Zapošljeni

Milena Radulović

Sekretarka

Milena Radulović rođena je 1982. godine u Podgorici, đe je završila osnovnu i ekonomsku školu. Diplomirala je na pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Upisala postdiplomske magistarske studije, đe joj je ostala samo odbrana rada. Položila stručni ispit za rad u državnim organima. Položila stručni ispit za službenika za javne nabavke. Od 2016. godine radi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost.

Skip to content