Zapošljeni

Dr Tamara Milić

 

Saradnik je nastavi na predemetu Pedagoška psihologija.

Obrazovanje

 • Osnovna škola “Savo Pejanović”, Podgorica
 • Srednja škola: Gimnazija “Slobodan Škerović”, Podgorica
 • Univerzitetska diploma / Filozofski fakultet Novi Sad – smjer psihologija (prosječna ocjena 8.56). Diplomirala na temu “Uticaj informisanosti na mijenjanje stavova prema HIV/AIDS”.
 • Master Obrazovna politika– Filozofski fakultet, Nikšić. Prosječna ocjena „A“ (9.70). – Tema: “Pravci razvoja politike inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori s fokusom na đecu s autizmom”.
 • Doktorat stečen na Sveučilištu u Mostaru, Fakultet prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti na Temu: “Psiho-pedagoške strategija unapređenja nastavničkih inkluzivnih kompetencija”.

Radno iskustvo

 • Centar za socijalni rad – Psiholog u Timu za maloljetničku delinkvenciju,
 • JU OŠ »Štampar Makarije«, Podgorica – psiholog
 • Od koordinator za inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete (volonterski).
 • Od 2008. Savjetnik za inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete
 • Trenutno Načelnica odjeljenja za predškolska i inkluzivno obrazovanje u u Ministarstvu prosvjete
 • Profesorica na predmetu Pedagoška psihologija, Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
 • Profesorica na predmetu Pedagogija – UDG

Dodatno iskustvo:

 • Obuke za forenzičke metode u psihologiji, specijalizovane instrumente procjene (NEOPI-R, Rorschach).
 • Obuke za gruopnu psihoanalitičku psihoterapiju, Racionalno Emocionalnu Terapiju – RET metod.
 • Potom: UNESCO Teacher Education Resource Pack Training Program, program Step by step, Učionica dobre volje, Prevencija narkomanije, Škola bez nasilja.
 • Prošla specijalistički kurs za rad s đecom s psoebnim obrazovnim potrebama –
 • focus na autizam (MASHAV, Israel 2005).
 • Program međunarodnih treninga za prikupljanje podataka o đeci s psoebnim obrazovnim potrebama (OECD).
 • Učesnica programa State Department USA – Education for the Disabled (2011); UN agency for the Drug abuse prevention, UNODC, 2014 and 2015; Measurement of child disability, UNICEF, 2015, etc.

Ključna dokumenta i radne grupe:

 • Zakon o vaspitanju i obrazovanje đece s posebnim obrazovnim potrebama (2004, 2010, 2017)
 • Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanje (2010, 2017)
 • Pravilnik o usmjeravanju đece s psoebnim obrazovnim potrebama (2006, 2011)
 • Naciopnalni okvir kvalifikacija
 • Strategija inkluzivnog obrazovanje 2008-2013, 2014-2018, 2019-2025
 • Državna Komisija za HIV/AIDS – 2008 i dalje
 • Psiholog um komisiji za usmjeravanje đece s psoebnim obrazovnim potrebama – 2008 i dalje
 • Konsultant i autor Lokalnog akcionog plana za Podgoricu, Save the children, 2008 – 2009.
 • Strategija za integracija osoba s invalidtetom, 2010-2017, 2018 – 2022
 • Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanje 2010-2015, 2016 – 2020
 • Koordinator podgrupe Pristup obrazovanje u pregovaračkom procesu Poglavlje 26 – 2012
 • Član tima za izvještavanje prema UN konvencijama
 • Član radne grupe za reviziju predmetnih programa osnovnog i srednjeg obrazovanje i vaspitanja – 2013, 2014
 • Autor paketa za škole – Preduzetništvo – 2014
 • Studija o ulaganju u rano obrazovanje, lokalni consultant, UNICEF – 2014
 • Strategija za unapređenje položaja RE populacije, 2012-2016.
 • Startegija prevencije porodičnog nasilja, 2015
 • Startegija prevencije nasilja nad đecom, 2016, 2017
 • Član Savjeta za briogu o licima s invalidtetom
 • Član Savjeta za prava đeteta
 • Konsultant u Etičkom komitetu UNICEF.a
 • Predśednica Sektorske komisije za obrazovanje

Projekti (kreator i koordinator):

 • Teen / telefon – (2000-2008)
 • “Education For Disabled And Students At Risk, OECD, 2004 – 2010
 • “Obuka za komisije za usmjeravanje” (2008-2015), Handicap International
 • “Priručnik za rad Komisija za usmjeravanje“,Handicap International
 • “Mreže podrške za inkluzivno obrazovanje”, UNICEF
 • “Podrška školama s posebnim odjeljenjima za inkluzivno obrazovanje“,UNICEF
 • “Servisi inkluzivnog obrazovanja – IPA 2010”,
 • ,,Škola bez nasilja“ (2011-2015) UNICEF
 • ,,Podrška kvalitetu obrazovanja“ – 2014/15 UNICEF
 • ,,Podrška za kontinuitet inkluzivnog obrazovanja“ – 2014/15 UNICEF
 • “Indeks inkluzivnosti”, 2014/15, Save the children
 • Interaktivne službe / 2013 UNESCO
 • Interactive services – 2015/16, 2016/17, 2017/18 UNICEF
 • “Moje vrijednosti i vrline”, UNICEF – konsultant
 • “Porogram podrške porodicama” 2010-2014, UNODC
 • “Vještine za adolescenciju”, 2015/16, UNODC
 • “Daisy udžbenici” – UNICEF
 • Pripremni vrtići za RE đecu – last 5 years
 • „Unapređenje kvaliteta inluzivnog obrazovanja“ – ongoing UNICEF
 • „Podrška obuhvatu predškolskog vaspitanaj i obrazovanja“ – 2016/2017
 • Indeksom inkluzije do školske politike, prakse i kulture– Save the children from

2015/2016

 • Jednakost predškolskog vaspitanja i obrazovanja
 • Asistivne, dostupne, inkluzvine usluge protiv diskriminacije

Publikacije:

 • “National report about state in a field of education students with disabilities and at risk in SE Europe”, OECD, 2004;
 • “Mapping Policies and Practices for the Preparation of Teachers for Inclusive Education”, Publisher ETF, 2009/10;
 • Psihološki aspekti inkluzivnog obrazovanja – CANU / 2011
 • “Vodič za rad Komisija za usmjeravanje” –UNICEF, 2010;
 • “Poznavanje društva IV razred” – udžbenik, ZUNS, 2013, 2018
 • “Instrukcije za rad Komisija za usmjeravanje”,
 • “Individualni razvojno – obrazovni plan” – vrtići, osnovna škola, srednja škola
 • “Individualni Tranzicioni Plan Format 1 i 2”
 • Pruručnik za nastavnike “rad s đecom s autizmom”, ZUNS
 • “Uputstvo za škole za prevenciju nasilja”
 • Vodič za pristupačnost škola
 • Trosatni Program za predškolska vaspitanje i obrazovanje
 • Program prelaska iz vrtića u osnovnu školu
 • Informativno edukativni materijal za inkluzivni rad i učenje
 • Instruktivni materijal za rano učenje razvoj
 • Asistenti u nastavi: Inicijativa, Standard zanimanja, Standard kvalifikacije, Ispitni katalog
 • Procedure za postupanje u slučaju nasilja nad đecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju
 • Portfolio – 2017/18
 • Vodič za rad s đecom s intelektualnim smetnjama, 2018
 • Vodič za karijerno vođenje i savjetovanje đece s posebnim obrazovnim potrebama, KulturKontakt, 2018

Istraživanja:

 • “National report about state in a field of education students with disabilities and at risk in SE Europe”, OECD, 2004;
 • RAR (Brza procjena i odgovor na HIV/AIDS) (Octobar-Decembar 2002 i Octobar- Decembar 2006).
 • Baza podatak za đecu s posbenim obrazovnim potrebama (FOSI ROM – 2008);
 • “Mapping Policies and Practices for the Preparation of Teachers for Inclusive Education” (ETF, 2009/2010);
 • Aktuelne politika i praksa u radu s đecom s autizmom (kao dio magistarskog rada) 2013
 • MICS 2013 – Fokus grupe: zaštita đece – disciplinovanje
 • MICS 2013 – Fokus grupe: RE populacija, napuštanje škole i rani brakovi
 • Trenutna praksa i preporuke za uspostavljanje asistencije u nastavi, 2015
 • “Poboljšanje čitalačke pismenosti putem poboljšanja kvaliteta      procesa savladavanja čitanja i pisanja u I ciklusu osnovnoškolskog obrazovanja“, 2017
 • UNICEF ECARO regional study on programs parental support in Belarus, Bulgaria, Georgia, Moldova, Montenegro, Romania 2017/2018
 • Portfolio – istraživanje potreba vaspitača, 2017/18
 • Potrebe i pristup u radu đeci s intelektualnim smetnjama, 2018
 • Individual Consultant Project: I-VET – Inclusive Vocational Education and Training– Career Guidance and Counselling to support access to relevant education and training pathways, KulturKontakt, Austria

Odabrani naučni radovi:

 • Milić, T. (2022), Uloga stručnih suradnika u planiranju i realiziranju programa za djecu s autizmom u Crnoj Gori, HUM: časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, https://doi.org/10.47960/2303-7431.26.2021.131
 • Milić, T. (2022), Education and science in Montenegro as a base for the general development and well-being of the society, Springer LNETSmart Learning Institute of Beijing Normal University, Singapore, https://www.researchgate.net/publication/357916139_Education_and_Science_i n_Montenegro_as_a_Base_for_the_General_Development_and_Well- Being_of_the_Society
 • Milić, T. (2021), Obrazovanje koje nam je potrebno za budućnost koju ne možemo da predvidimo,       Prikaz       knjige,       Vaspitanje       i       obrazovanje,       Podgorica,       (4);
  https://zuns.me/sites/default/files/vaspitanje-i-obrazovanje/documents/Vaspitanje%20i%20obrazovanje%202021- 4%20%5Bunutra%5D.pdf
 • Milić, T. (2021), Aspergerov sindrom i seksualnost – Od adolescencije do odraslog doba, Prikaz knjige, Beogradska defektološka škola, broj 2,
  https://nb.rs/wp- content/uploads/2022/01/CIP-clanaka-decembar-2021.pdf
 • Milić, T. (2021), Teachers’ inclusive, augmentative, assistive and IT competences in working with children with special educational needs, Frontiers in Educational Technologies, Vol. 4, No. 2, June 2021, https://www.sciencegate.app/document/10.22158/fet.v4n2p132
 • Milić, T. (2021), Autizam… Šta to za mene znači?, Prikaz knjige, Zbornik Instituta za pedagoška           istraživanja,           broj          1,           jun           2021,           193-201; https://www.ipisr.org.rs/images/zvornik-53-1/ZIPI%20193%20Prikaz%20Milic%20za%20sajt.pdf
 • Milić, T., Marić A., (2021), Improving reading literacy in the I cycle of primary education in Montenegro,     International    Journal    of    Contemporary    Education     Template; https://www.researchgate.net/publication/352000617_Improving_Reading_and_ Writing_Literacy_in_I_Cycle_of_Primary_Education_in_Montenegro
 • Milić, T. (2021), Needs and approach in work with children with intellectual disabilities in Montenegro, Vaspitanje i obrazovanje – HRRI (Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja), https://hrcak.srce.hr/259268
 • Milić, T. (2020), Primjena aplikacije Cboard u Crnoj GoriVaspitanje i obrazovanje, Podgorica,
  https://zuns.me/sites/default/files/vaspitanje-i- obrazovanje/documents/Vaspitanje%20i%20obrazovanje%203%20%5Bunutra% 5D.pdf
 • Milić, T. (2020), Covid 19 influence on teaching process for children with disabilities, Education Journal (EDU), The Official Publication of Science Publishing Group, https://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=196&doi=10.11648/j.edu.20200905.14
 • Milić, T. (2016), Aktuelna praksa u pristupu u inkluzivnom obrazovanju dece s autizmom u Crnoj Gori, Inovacije u nastavi, Učiteljski fakultet u Beogradu; http://www.inovacijeunastavi.rs/sr/29-2-5/
 • Milić, T. (2025), Asistencija u nastavi u Crnoj Gori, Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, https://zuns.me/sites/default/files/vaspitanje-i- obrazovanje/documents/Vaspitanje%20i%20obrazovanje%204%20%5Bunutra% 5D.pdf
 • Milić, T. (2015), Podrška nastavnicima u radu s đecom s autizmom, Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, https://zuns.me/sites/default/files/vaspitanje-i- obrazovanje/documents/ViO%20br%202.2015%20final.pdf

Izlaganja na stručnim i stručno-naučnim skupovima:

 • Special Olympics Europe Eurasia Teacher Online Roundtable: Experience and example of Montenegro, speaker, 5.12.2002
 • Optimalan rani razvoj za svako dijete”, panelista 9.-10. novembar 2022, Podgorica
 • Savjet Evrope – panelista, Obrazovanje za sve, 27.10.2022. Budva
 • Online education resources, The Zero Project Conference 2020, Vienna 19- 21.02.2020– presenter
 • Preschool Interactive Services – an innovative and free service for remote rural areas in Montenegro – presenter, Nurturing Enviroments – For the Wellbeing of Young Children and their families, ISSA Conference, Leiden, Nedherland, 18-20.06.2019 – Session Outreach preschool services;
 • Pristup prevenciji u sistemu obrazovanja i vaspitanja u Crnoj Gori, Konferencija Izazovi i perspektive u oblasti prevencije ovisnosti, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 26- 27.06.2019.
 • Primjer Crne Gore u transformaciji specijalnih škola u resursne centre – panelista; Dani defektologa, 21-24, februar, 2019, Zlatibor, Srbija,
 • Primjer Crne Gore u inkluzivnom obrazovanju – panelista, Svjetski kongres – 50 godina Specijalne Olimpijade, Baku, Azerbejdžan – 24-28.09.2018.
 • Razvoj politike inkluzivnog obrazovanja i inkluzivnog društva u Crnoj Gori, Regionalna konferencija Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu, Evropska Unija i Savjet Evrope, 16.-17.05.2018.
 • Implementing school without violence programs in Montenegro, Round table Protection of children from violence, UNICEF, Minsk, 25.04.2018.
 • Montenegro experience of developing the Strategy for the Prevention of violence against children, Round table Protection of children from violence, UNICEF, Minsk, 25.04.2018,
 • Key recommendation for the inclusive education, Conference Flourishing lives, supportive communities and sustainable development, European Association of Service providers for Persons with Disabilities, EASPD, 26-27.10.2017.
 • Regional experience in preventing bullyng and extremism in schools – example of Montenegro, International Conference on Bullying and extremism in schools, Durres, Albania 29.06.2017, European Union and Council of Europe
Skip to content