Zapošljeni

Doc. dr Novica Vujović

 

Novica Vujović rođen je 1981. godine u Nikšiću, đe je završio osnovnu i srednju školu te Filozofski fakultet. Zvanje magistra (nauka o jeziku) stekao je na Filološkome fakultetu Univerziteta Crne Gore 2016. godine s temom Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine. Doktorirao je 2023. na Institutu za jezikoslovlje Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta Šlezije u Katovicama s temom Crnogorski govori kao nematerijalno kulturno dobro.

Profesor je na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost angažovan (predmeti: Istorija crnogorskoga jezika do polovine XVIII vijeka, Istorija crnogorskoga jezika od polovine XVIII vijeka i Leksikologija i leksikografija/Onomastika).

Bio je zapošljen u JU Gimnazija „Stojan Cerović“ – Nikšić i na Univerzitetu Donja Gorica (predmeti: Kultura govora i Gramatika maternjega jezika).

Novica Vujović član je Redakcije međunarodnoga filološkog časopisa Lingua Montenegrina.

Član je Organizacionoga odbora međunarodne naučne konferencije Cetinjski filološki dani.

Član je Savjetodavnoga odbora međunarodnoga filološkog časopisa Slovo (Department of Modern Languages at Uppsala University).

Glavni i odgovorni urednik je zbornika Cetinjski filološki dani.

Član je Crnogorskoga filološkog društva.

Od 2018. do 2022. godine bio je član Upravnoga odbora FCJK.

Kao recenzent ili urednik potpisao je 21 izdanje iz crnogorske filologije.

Autor je scenarija i stručni konsultant za dokumentarni film Crna Gora u vremenu i jeziku (RTCG, 2021).

 email: novica.vujovic@fcjk.me

 SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA

https://orcid.org/0000-0003-4528-6287

 Monografije od međunarodnog značaja

Autor je monografije Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje 2020).

 Radovi u časopisima od međunarodnog značaja

 1. Vujović, Novica (2024). Zakonski osnov i filološka argumentacija u prilog zaštiti crnogorskih govora, Jezikoslovni zapiski, 30/1. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, str. 153−168.
 2. Vujović, Novica (2023). Savremeni školski programi u kontekstu tretmana dijalekatskih sadržaja, Lingua Montenegrina, 32. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 3−17.
 3. Vujović, Novica (2023). Osobenosti crnogorskoga antroponimijskog sistema na primjeru imena tipa Đuro, Pero, Književni jezik, 34. Sarajevo: Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, 2023, str. 103-111;
 4. Vujović, Novica (2023). Crnogorski jezik između nauke i manipulacije: reagovanje na tekst Milorada Pupovca, Kolo, 1. Zagreb: Matica Hrvatska, str. 273−280.
 5. Vujović, Novica (2023). In memoriam: Novak Kilibarda (1934-2023), Montenegrin Journal for Social Sciences, 7. Nikšić: Centar za geopolitiku, str. 113–121.
 6. Vujović, Novica (2023). Ein wichtiges Zeugnis der Vergangenheit und Erforschung der montenegrinischen Sprache (Crnogorski jezik 1768−2020: bibliografija. Fakultet za crnogorski jezik i književnost, JU Biblioteka „Radosav Ljumović“, Cetinje–Podgorica, 2022). Opera Slavica, XXXIII/2, Brno: Ústav slavistiky Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, str. 91−94.
 7. Vujović, Novica & Henzelmann, Martin (2023). Hidronimski sistem rijeke Zete. Дунав – Днестър: История, Етнология, Езикознание, Фолклор, Литературознание, Педагогика, Рецензии: Годишник. Taraclia: Тарaклийски държавен университет „Григорий Цамблак“, str. 230−235.
 8. Henzelmann, Martin & Vujović, Novica (2022). Značaj i naučni rezultat konferencije „Cetinjski filološki dani“. Opera Slavica, XXXII, 2. Brno: Ústav slavistiky Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, str. 77‒83.
 9. Vujović, Novica (2022). Toponimi kolašinskoga sela LugoviLingua Montenegrina, br. 30, Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 537−540.
 10. Vujović, Novica (2021). Temeljni projekat današnje slavistike. Lingua Montenegrina, br. 27. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 499−502.
 11. Вујовић, Новица (2021). Допринос Драгомира Вујичића црногорској ономастици, Lingua Montenegrina, br. 27, Цетиње: Факултет за црногорски језик и књижевност, 463−470.
 12. Vujović, Novica (2020). Crnogorskoj nauci antidoprinos – prikaz knjige: Crnogorski jezik i nacionalizamMontenegrin Journal for Social Sciences, br. 4. Nikšić: Centar za geopolitiku, str. 199–210.
 13. Vujović, Novica (2019). In memoriam: Velikome Katičiću u spomen. Lingua Montenegrina, br. 24, Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 351−352.
 14. Vujović, Novica (2019). Toponimi sela Vuči DoLingua Montenegrina, br. 23. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 356−366.
 15. Vujović, Novica (2018). Prva dijalektologija crnogorskoga jezika (Adnan Čirgić, Dijalektologija crnogorskoga jezika, FCJK, 2017), Slavia Centralis, Letn. 11, št. 1, str. 113−118.
 16. Vojinović, Vladimir & Vujović, Novica (2016). Śećanje na naučnika Vuka Minića. Lingua Montenegrina, br. 17. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 369−375.
 17. Vujović, Novica (2015). Dijalekatski rječnici i njihov značaj. Lingua Montenegrina, god. VIII, sv. 1, br. 15. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 35–45.
 18. Vujović, Novica (2015). Prilog izradi imenoslova Pive, Lingua Montenegrina, god. VIII, sv. 1, br. 15, Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 433–449.
 19. Vujović, Novica (2015). Alija Džogović onomastičar, Lingua Montenegrina, god. VIII, sv. 1, br. 15. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 465–472.
 20. Vujović, Novica (2015). O jednome prikazu Rečnika Njegoševa jezika, Književni jezik, 26, Sarajevo: Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu. str. 119-
 21. Vujović, Novica (2014). Prilog crnogorskoj onomastičkoj bibliografiji. LinguaMontenegrina, br. 14, Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 3–24.
 22. Vujović, Novica (2013). Mikrotoponimija Barjamovice, Velestova i Markovine.  Folia Linguistica et Literaria: Časopis za jezik i književnost, br. 7. Nikšić: Institut za jezik, Filozofski fakultet – Nikšić, Univerzitet Crne Gore, str. 175–189.

Radovi saopšteni na međunarodnim naučnim konferencijama

 1. Vujović, Novica (2023). Onomastyka czarnogórska w kontekście onomastyki słowiańskiej: W związku z projektem Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, tom II, Warszawa–Kraków 2003; Crnogorska onomastika u svijetlu slovenske onomastike: povodom projekta Słowiańska onomastyka – encyklopedia, tom II, Warszawa-Krakow, 2003. Rozpraw Komisji Językowej, br. 71. Łódź: Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, str. 173-
 2. Vujović, Novica (2021). Izbor studija jezikoslovca Stjepana Damjanovića. Cetinjski filološki dani II: zbornik radova s naučnoga skupa održanog na Cetinju 10−12. septembra 2019. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 541−544.
 3. Vujović, Novica (2018). Nekoliko napomena o jeziku Crnogorske hronike. Novak Kilibarda – književnik, profesor i naučnik: zbornik radova s naučnoga skupa održanoga na Cetinju 30. oktobra 2016, knj. 10. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 217−229.
 4. Vujović, Novica (2014). „O nekim pitanjima crnogorske onomastike“, Radoslav Rotković: život i djelo, zbornik s naučnoga skupa održanog na Cetinju 30. maja 2014, Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, str. 177–192.

Radovi saopšteni na nacionalnim naučnim konferencijama

 1. Vujović, Novica (2015). Antroponimi i toponimi u romanu RatnasrećaŽivot i djelo Mihaila Lalića: zbornik radova s naučnoga skupa Život i djelo Mihaila Lalića, Andrijevica, 7. oktobra 2014, Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Matica crnogorska, Cetinje i Podgorica, 2015, str. 225−244.

Radovi u časopisima od vodećeg nacionalnog značaja

 1. Vujović, Novica (2023). K projektu zaštite crnogorskih govora. Matica, br. 96, Podgorica: Matica crnogorska, str. 263−276.
 2. Vujović, Novica (2022). Kolašinsko Lipovou svijetlu toponima. Matica, br. 91. Podgorica: Matica crnogorska, str. 383−394.
 3. Vujović, Novica (2020). Temelj za enciklopediju crnogorske prosvjete (Radovan Damjanović: Leksikon institucija crnogorske prosvjete, ZUNS, Podgorica, 2019). Vaspitanje i obrazovanje, časopis za pedagošku teoriju i praksu, 1, Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 231-234.
 4. Vujović, Novica (2018). Drugo izdanje Leksikona ličnosti crnogorske prosvjete (Radovan Damjanović: Leksikon ličnosti crnogorske prosvjete, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2018, Podgorica). Vaspitanje i obrazovanje, časopis za pedagošku teoriju i praksu, 3/4, Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 169-171.
 5. Vujović, Novica (2016). O strukturi ličnih imena Barjamovice, Velestova i Markovine. Vaspitanje iobrazovanje, časopis za pedagošku teoriju i praksu, br. 1. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 37−51.
 6. Vujović, Novica (2016). Apelativi u crnogorskoj toponimiji. Matica, br. 65, proljeće 2016. Podgorica: Matica crnogorska, str. 199−214.
 7. Vujović, Novica (2016). Ni književni, ni narodni Rječnik: polemika povodom Rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika CANU. Matica, br. 66. Podgorica: Matica crnogorska, str. 743-
 8. Vujović, Novica (2015). Duh klasične epike u crnogorskoj usmenoj književnosti (Pjesme, Starac Raško, FCJK, 2015). Vaspitanje i obrazovanje, časopis za pedagošku teoriju i praksu, br. 4, Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 129–131.
 9. Vujović, Novica (2015). Kapitalna studija o razvoju pismenosti u Crnoj Gori (Božidar Šekularac, Razvoj pismenosti u Crnoj Gori, FCJK, 2014). Vaspitanje i obrazovanje, časopis za pedagošku teoriju i praksu, 1, Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 187–190.
 10. Vujović, Novica (2014). Doprinos Asima Peca izučavanju crnogorske jezičke problematike. Vaspitanjei obrazovanje, br. 2, god. XXXVIII. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 105–117.
 11. Vujović, Novica (2013). Nadimci učenika nikšićke Gimnazije. Vaspitanje i obrazovanje, br. 4. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 137–149.
 12. Vujović, Novica (2013). Onomastikon crnogorskih „jajoša“,Matica, br. 53, Cetinje – Podgorica: Matica crnogorska, str. 195–209.

Poglavlja u knjigama i zbornicima

 1. Vujović, Novica (2018). Mjesto Božidara Vukovića u crnogorskoj filologiji. Božidar Vuković Podgoričanin: zbornik. Podgorica: Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada Podgorice, str. 130−133.
 2. Vujović, Novica (2017). The first dialectology of the Montenegrin language (Adnan Cirgić, Dialectology of Montenegrin Language, FMLL, 2017). Мoва и суспiльствоLanguage and society, Випуск 8,  Львiвський Унiверситет, str. 148−152.

Radovi u časopisima od nacionalnog značaja

 1. Vujović, Novica (2023). Najtemeljnija sinteza znanja o usmenoj književnosti Boke do 1833. Ars,časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja, br. 1−2, Cetinje: Otvoreni kulturni forum.
 2. Vujović, Novica (2023). Danilo Radojević Geneza stvaralaštva Mirka Banjevića. ARS, časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja, br. 3−4, Cetinje: Otvoreni kulturni forum.
 3. Vujović, Novica (2023). Savremena crnogorska filologija i ostaci starih ideologija. Fokalizator, časopis za književnost i kulturu, br. 17−18, Podgorica: Fokalizator DOO.
 4. Vujović, Novica (2023). Dostojno spram svog jezika – o zaslužnom jezikoslovcu Josipu Siliću, Komuna, časopis za lokalnu samoupravu i njegovanje baštine Crne Gore, br. 46, Podgorica, jun 2023.
 5. Vujović, Novica (2022). Uz reprint izdanje Njegoševe GrliceFokalizator, časopis za književnost i kulturu, br. 9−12, Podgorica: Fokalizator DOO.
 6. Vujović, Novica (2020). O prvorazrednoj knjizi Aleksandra Radomana (Aleksandar Radoman, Savremena književna montenegristika – utemeljivači, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2018). ARS, časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja, br. 3−4, Cetinje: Otvoreni kulturni forum.
 7. Vujović, Novica (2017). Śećanje na djelo Vuka Minića,Godišnjak Matice crnogorske 2016/2017, Podgorica: Matica crnogorska, str. 150−152.
 8. Vujović, Novica (2015). Predavanje Crnogorski jezik kroz istoriju. Godišnjak Matice crnogorske2013/2015, Podgorica: Matica crnogorska, str. 491−497.

Izlaganja na međunarodnim naučnim konferencijama

 1. VIII меѓународна научна конференција „Крсте Мисирков и македонскиот јазик – извор на научни истражувања“, Институт за македонски јазик ,,Крсте Мисирков“ – Скопје, 28 − 29 јуни 2023.
 2. Jęzik-Region-Kultura: GWARA JAKO MEDIUM KULTUROWE. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ oraz Polska Akademia Nauk – Oddział w Łodzi, Łódź, 21−22 września 2022.
 3. JĘZIKI I DIALEKTY NA POGRANICZACH, KRESACH I PERIFERIACH IN MEMORIAM PROFESSORIS SLAVOMIRI GALA, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, Łódź, 7−8 grudnia 2018.
Skip to content