Zapošljeni

Doc. dr Ethem Mandić

 

Ethem Mandić je rođen 1986. je u Podgorici. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Godinu dana studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao stipendista Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH. Završio je magistarski studij na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu  na Odsjeku za komparativnu književnost Sveučilišta u Zagrebu u decembru 2021.

Autor je dvije književnonaučne monografije i bio je učesnik i organizator nekoliko značajnih međunarodnih simpozijuma. Objavio je i dvije knjige iz domena beletristike, roman Knjiga moga oca i zbirku kratkih priča Grad priča. Radi kao profesor na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, a prethodno je bio prodekan za nauku i međunarodnu saradnju. Od 2017. godine član je uređivačkog odbora časopisa ARS OKF. Od 2012. do 2013. godine radio je kao profesor crnogorskoga jezika i književnosti. Radio je kao programski asistent u Centru za razvoj nevladinih organizacija, a od 2014. kao saradnik u nastavi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost Od 2014. do 2020. CEEPUS, ERASMUS I HERIC koordinator na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Bio je gostujući profesor na Pedagoškom fakultetu Viktor Frankl u Klagenfurtu, u okviru ERASMUS + programa, i gostujući profesor na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je kao koordinator na značajnim naučnim projektima „Nove perspektive humanističkih nauka“, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2019–2021., projekat Digitalizacija biblioteke Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, HERIC INVO, Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete Crne Gore. Koordinirao je procesima pisanja izvještaja interne samoevaluacije za međunarodnu agenciju IEP kao dio HERIC projekta, i procesima akreditacije i reakreditacije.

Njegov rad podržan je prestižnom nagradom Danubius Young Scientist Award austrijskog Saveznog ministarstva za obrazovanje, nauku i istraživanje, Instituta za dunavsku regiju i srednju Evropu, te nagradom Evropskog instituta za Mediteran u Barseloni, Španiji. Dobitnik je prestižne Fulbright Visiting Scholar stipendije i 2021. godine gostovao je na Odsjeku za slovenske i istočnoevropske jezike i kulture na Indiana University, na kojemu je držao gostujuća predavanja i radio na poslovima naučnog istraživanja. Njegova monografija The Political Novel in the South Slavic Intercultural Context objavljena je 2023. godine od strane Lexington Booksa (USA), koji je dio izdavačke grupe Rowman and Littlefield, vodećeg nezavisnog izdavača. Od 2022. godine radi kao docent na predmetima Književna genologija i Svjetska književnost.

Nastavnik je na predmetima: Književna genologija, Svjetska književnost III (rano novovjekovlje) i Svjetska književnost IV (XIX vijek I).

 SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA

MONOGRAFIJE OD MEĐUNARODNOG ZNAČAJA:

 1. Mandić, Ethem (2016). Pripovjedna proza Huseina Bašića i Zuvdije Hodžića, Cetinje, Podgorica: FCJK i CEKUM.
 2. Mandić, Ethem (2023). The Political Novel in the South Slavic Intercultural Context, Lanham: Lexington Books.

RADOVI U ČASOPISIMA OD MEĐUNARODNOG ZNAČAJA:

 1.  Mandić, Ethem (2023). „Upisivanje ideologije u romanu Pesma Oskara Daviča“. U: Književna smotra,208 (2): 31-40
 2. Mandić, Ethem (2023). „Kako upokojiti vampira” Borislava Pekića : politički roman između dokumentarnosti i psiholiogije“. U: Lingua Montenegrina, 31, 85-98.
 3. Mandić, Ethem (2019). „Puškinov roman Kapetanova kći u kontekstu marksističke, formalističke i ruske kritike – Forma, žanr, revolucija“. U: Lingua Montenegrina, 23, 1: 191-210.
 4. Mandić, Ethem (2018). „Intertektualnost i uticaj (Prilog komparativnim istraživanjima)“. U: Lingua Montenegrina, 22, 2: 155-165.
 5. Mandić, Ethem (2016). „Košmar porodice Kuč (Crnoturci – san i jazijaHuseina Bašića)“.U: Lingua Montengrina, 2, 18: 177-184.
 6. Mandić, Ethem (2016). „Pričanje i pripovijedanje kao opsesija u djelima Huseina Bašića i Zuvdije Hodžića“. U: Lingua Montenegrina, 17, 1: 121-146.
 7. Mandić, Ethem (2015). „Pojam igre u romanu Školice Hulija Kortasara“. U:Lingua Montenegrina, 15, 1:  335-346.
 8. Mandić, Ethem (2015). „O stvaralaštu Lesa Ivanovića“. U: Lingua Montenegrina, 16, 2: 219-224.
 9. Mandić, Ethem. (2014). „Metodičke i metodološke književno-problemske studije– inovatorska knjiga Milorada Nikčevića“. U: Lingua Montenegrina, 14, 2: 341-345.
 10. Mandić, Ethem. (2013). „Kultura i procesi kretanja u semiotičkim sistemima“. U: Lingua Montenegrina, 11, 1: 245-250.
 11. Mandić, Ethem (2012). „Pripovijedanje i dokumentarnost u djelu Grobnica za Borisa Davidoviča“. U: Lingua Montenegrina, 10, 2: 149-159.
 12. Mandić, Ethem (2012). „Ćorsokaci moderne umjetnosti“. U: Lingua Montenegrina, 10, 2: 343-350

RADOVI SAOPŠTENI NA MEĐUNARDNIM NAUČNIM KONFERENCIJAMA:

 1. Mandić, Ethem (2022). „Aretej kao politička tragedija“. U:Zbornik Zadarski Filološki dani 8.  Sanja Knežević. Zadar:
 2. Mandić, Ethem. The Political Novel in the South Slavic Intercultural ContextHumboldt College Zagreb, October 10-11, 2019 SCIENCE AND EDUCATIONAL CHALLENGES FACING EUROPE IN THE NEXT DECADE On the occasion of the 250th anniversary of the birth of Alexander von Humboldt (1769–1859)
 3. Mandić, Ethem. Silence and Raising of the Voice of Woman Between Fear and Imagination in Chimamanda Ngozi Adichie Short Story Imitation. 12th Postgraduate Course Feminisms in a Transnational Perspective: Fear, Resistance, Imagination  (Inter-University Centre, Dubrovnik, Croatia), May 21–25, 2018.
 4. Mandić, Ethem (2018). Mitologija i žanrovsko određenje Gorsko vijenca. U: Cetinjski filološki dani I. Ur. Novica Vujović. Cetinje: str. 595-616
 5. Mandić, Ethem. Digitization of Montenegrin language skills in the global multicultural society, Disrupting Digital Monolingualism workshop, Language Acts & Worldmaking project with the support of the Cross-Language Dynamics: Reshaping Community project,, King’s College London.
 6. Mandić, Ethem. Korelacija filma i romana u nastavi i njihova uloga u odgoju i obrazovanju (na primjeru romana i filma Harry Potter i kamen mudrosti), “Dani Sime i Ante Starčevića“, Nove smjernice u odgoju i obrazovanju, Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića, Sveučilište u Zadru.
 7. Mandić, Ethem. Tendencije evropskog romana u djelima sandžačkobošnjačih pisaca Huseina Bašića i Zuvdije Hodžića (Historijski roman, interkulturalni odnosi, kompozicija i pripovjedačka pozicija) Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajevo, 2015.
 8. Mandić, Ethem. “Granica kao specifični modelativni prostor u romanima Huseina Bašića i Zuvdije Hodžića”, Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres Zbornik radova, Sarajevo, 2019, str. 459

RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA OD VODEĆEG NACIONLNOG ZNAČAJA

 1. Mandić, Ethem (2016). „Đečije poeme Aleksandra Vuča“. U: Vaspitanje i obrazovanje, 2: 109-128.
 2. Mandić, Ethem (2019). „Vojislav Vulanović – Pjesma tvrda, vječna i neprolazna. U: Matica crnogorska, br.77, Cetinje-Podgorica: str. 217.
 3. Mandić, Ethem (2017). „Korelacija filma i romana u nastavi i njihova uloga u vaspitanju i obrazovanju (na primjeru romana i filma Hari Poter i kamen mudrosti)“ U: Vaspitanje i obrazovanje. 42, br. 1/2. Podgorica: str. 289-299.
 4. Mandić, Ethem (2016). „Pričanje i pripovijedanje kao opsesija“. U: Matica crnogorska.  67. Cetinje: str. 267-304.

POGLAVLJE U ZBORNICIMA I KNJIGAMA

 1. Mandić, Ethem (2018). „Maestralan manir u komponovanju priče“. U: Mediteranac s Prokletija : djelo Zuvdije Hodžića u književnoj kritici. CANU. Podgorica: str 285 -289.
 2. Mandić, Ethem (2018)„Gusinje na karti svijeta“. U: Mediteranac s Prokletija : djelo Zuvdije Hodžića u književnoj kritici. CANU. Podgorica: str. 213-215.

RAD U ČASOPISIMA OD NACIONALNOG ZNAČAJA:

 1. Mandić, Ethem (2019). “Autonomni svijet: U središtu duše” U: Ars: God. 35, br. 3/4. Cetinje: 205-207.
 2. Mandić, Ethem (2018). „Pjesme – Vizije: (o zbirci „Nedovršene tuge”)”.U: God. 36, br. 5/6, Cetinje: str. 87-89.
 3. Mandić, Ethem. (2016). „O knjizi Dok crtah mapu svojih putovanja“. U: Script : časopis za književnost i kulturu. Br. 3. Podgorica: str. 92-94.
 4. Mandić, Ethem (2016). „Neko zove : (o zbirci pripovjedaka “Neko zove” Zuvdije Hodžića)“. U: Ars : časopis za kulturu, umjetnost i nauku. 1/2. Cetinje: str. 205-206.
 5. Mandić, Ethem (2016). „Čemu služi književnost? Čemu služi književna kritika?“. U: Kod : časopis za kulturu, književnost i nauku = lil pala e kultura, lilvarnipe thaj sikavnipe = revistë për kulturë, letërsi dhe shkencë = časopis za kulturu, književnost i znanost. 10. Podgorica: str. 166-171.
 6. Mandić, Ethem (2017). „Promotivni spot za moju domovinu“. U: Ars : časopis za kulturu, umjetnost i nauku. 5/6. Cetinje: str. 157-159.
 7. Mandić, Ethem (2013). „Duh književnosti“. U: Quest : Literary Magazine : časopis za književnost, umjetnost i kulturu. Br. 4. Podgorica: str. 112-117.

 

Skip to content