Zapošljeni

Dijana Subotić

Šefica računovodstva

Dijana Subotić rođena je na Cetinju, đe je završila osnovnu školu i Gimnaziju, a nakon toga studije u oblasti ekonomskih nauka na Univerzitetu u Beogradu i Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

U periodu 2011-2013. godina u Mješovitoj stručnoj školi na Cetinju bila je angažovana kao profesor više predmeta ekonomske grupe.

Od osnivanja 2014. do 2021. godine na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost (FCJK), bila je u radnom odnosu na mjestu Poslovnog sekretara, a nakon toga i Šefa računovodstva, odnosno poziciji na kojoj se i danas nalazi.

Na FCJK, takođe obavlja poslove sekretara Upravnog odbora kao i menadžera Integriteta.

Stručno i profesionalno se usavršavala u oblasti zakonske regulative, novih praksi i standarda u oblasti finansija, računovodstva i javnih nabavki. Uz to, završila je niz obuka u oblasti nastavnih metoda u srednjem obrazovanju.

Govori crnogorski i engleski jezik. Živi i radi na Cetinju.

Skip to content