Novosti

Konkurs za upis polaznika kursa crnogorskoga jezika za strance

Na osnovu člana 23 Zakona o obrazovanju odraslih („Sl. list CG“, br. 20/11, 047/17) i Rješenja o izdavanju licence organizatoru obrazovanja odraslih UPI broj: 060-85/2017 od 7. 7. 2017. godine,

Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Ulica Baja Pivljanina 134, Cetinje

041/241-244 • 068548033

www.fcjk.me • info@fcjk.me

raspisuje

KONKURS

za upis polaznika kursa crnogorskoga jezika za strance

Pravo prijave na konkurs imaju stranci koji borave na teritoriji Crne Gore i koji u momentu upisa imaju navršenih 18 godina života, bez obzira na prethodni nivo obrazovanja.

Uz prijavu za upis kandidati podnose ova dokumenta:

  • odštampan i potpisan prijavni list
  • kopiju važećega pasoša ili drugoga dokumenta važećega na teritoriji Crne Gore.

Prijave za konkurs podnose se najkasnije do 30. januara 2024.

Obrazac elektronske prijave može se preuzeti putem linka http://www.fcjk.me/wp-content/uploads/2023/12/Kurs-crnogorskog-jezika-za-strance.pdf. Popunjenu i potpisanu prijavu uz ostalu neophodnu dokumentaciju potrebno je skenirati i poslati na imejl adresu crnogorski@fcjk.me.

Organizuje se nastava za nivoe A1, A2, B1, B2.

Nastava će se organizovati prema Programu obrazovanja za učenje crnogorskoga jezika (CSO), koji je usaglašen sa Zajedničkim evropskim okvirom za žive jezike (ZERO). Program obrazovanja za učenje crnogorskoga jezika možete naći na linku http://www.fcjk.me/kursevi-crnogorskoga-jezika.

S obzirom na zahtjeve Programa u pogledu broja časova potrebnih za ovladavanje ishodima učenja na različitim nivoima, nivoi B1 i B2 radiće se kroz dva semestra (B1.1, B2.1 i B1.2, B2.2).

Kurs će trajati 16 neđelja, počevši od 19. febrara 2024. godine. Završava se 6. juna 2024. godine

Časovi će se održavati dvaput neđeljno u trajanju po 90 minuta (2 x 45 minuta). To ukupno iznosi po 64 časa po semestru.

Nastava se bazira na komunikacijskome pristupu. Izvodiće je profesori Fakulteta za crnogorski jezik i književnost koji su licencirani za rad s odraslima i imaju iskustvo u nastavi crnogorskoga kao stranoga jezika.

Na početnim nivoima nastava se drži na crnogorskome i engleskome jeziku, a na nivoima B1 i B2 isključivo na crnogorskome jeziku.

Nastava crnogorskoga jezika po ovom programu ima za cilj da: 

–              omogući polazniku da proširi svoju sposobnost sporazumijevanja na crnogorskome govornom području

–              stvori dobru lingvističku osnovu za dalje izučavanje crnogorskoga jezika

–              osposobi polaznika da proširi mogućnosti za upotrebu jezika koristeći informacije iz autentičnih jezičkih izvora

–              upozna posebnosti crnogorske kulture. 

Prije početka pohađanja kursa crnogorskoga jezika za strance kandidati polažu test koji će omogućiti profesorima Fakulteta za crnogorski jezik i književnost pouzdano formiranje grupa polaznika približno istoga nivoa znanja.

Po završetku semestra polaznici polažu test koji će biti pismeni i usmeni. Na testovima se provjerava čitanje, razumijevanje i konverzacija. Polaznik će položiti ispit ako dobije više od 60% bodova.

Po uspješno položenome ispitu polaznici će dobiti sertifikat o stečenome nivou znanja crnogorskoga jezika.

Grupe će činiti od 5 do 12 polaznika. Iznos školarine je 80 eura mjesečno, odnosno 320 eura za čitav semestar.

Za sve informacije možete se obratiti na tel. 041/241-244 ili email: crnogorski@fcjk.me.

Poslednje novosti

Fakultet za crnogorski jezik i književnost nova je članica Evropske asocijacije univerziteta (EUA),prestižne organizacije koja okuplja visokoobrazovne institucije dokazanoga kvaliteta iz 50evropskih država. Oformljena 2001. godine, sa śedištem u Briselu i Ženevi, EUA ima za cilj podsticanje jedinstva ikoordinacije univerzitetskih institucija u Evropi, jačanje njihove autonomije i pružanje podrškenjihovom razvoju....

Više

Dan studenata

Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Centar za kulturu Prijestonice Cetinje juče su organizovali cjelodnevni program povodom Dana studenata. Program je počeo na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost, đe smo ugostili maturante Gimnazije “Stojan Cerović” iz Nikšića i Gimnazije “Niko Rolović” iz Bara. Bila je ovo izuzetna prilika...

Više
Skip to content