Novosti

Konkurs za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa – Klagenfurt

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje u okviru programa mobilnosti Erasmus + objavljuje konkurs za stipendiranje studentskih mobilnosti.

Konkursom je predviđena dodjela tri studentske stipendije za za studijski boravak u toku zimskoga semestara akademske 2024/2025. godine na Univerzitetu u Klagenfurtu (Pädagogische Hochschule Kärnten).

Studentske mobilnosti su osmišljene tako da studenti pohađaju predavanja i polažu ispite, tj. ostvaruju odgovarajuće ECTS bodove koji se priznaju po povratku na matičnu instituciju.

Pravo prijave imaju studenti svih nivoa studija, osim studenata prve godine osnovnih studija.

Konkurs je otvoren do 15. V 2024. god.

Bliže informacije o programu i konkursu mogu se naći u Kancelariji za međunarodnu saradnju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost ili na e-mail adresi: info@fcjk.me kao i na sajtu Fakulteta.

Skip to content