Novosti

Konkurs za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa – Klagenfurt

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje u okviru programa mobilnosti Erasmus + objavljuje konkurs za stipendiranje studentskih mobilnosti.

Konkursom je predviđena dodjela tri studentske stipendije za za studijski boravak u toku zimskoga semestara akademske 2024/2025. godine na Univerzitetu u Klagenfurtu (Pädagogische Hochschule Kärnten).

Studentske mobilnosti su osmišljene tako da studenti pohađaju predavanja i polažu ispite, tj. ostvaruju odgovarajuće ECTS bodove koji se priznaju po povratku na matičnu instituciju.

Pravo prijave imaju studenti svih nivoa studija, osim studenata prve godine osnovnih studija.

Konkurs je otvoren do 15. V 2024. god.

Bliže informacije o programu i konkursu mogu se naći u Kancelariji za međunarodnu saradnju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost ili na e-mail adresi: info@fcjk.me kao i na sajtu Fakulteta.

Poslednje novosti

U periodu od 27. do 31. maja 2024. godine Fakultet za crnogorski jezik i književnost ugostiće prof. dr Josipa Miletića s Univerziteta u Zadru. U sklopu ove pośete profesor Miletić će u četvrtak 30. maja u 12 h održati predavanje na temu Usporedba političkih spisa Ivana Mažuranića s Deklaracijom o...

Više
Skip to content