Transkripcijska pravila u crnogorskome jeziku

Transkripcijska pravila u crnogorskome jeziku

Krajem prošle decenije objavljen je Pravopis crnogorskoga

jezika, prvi zvanični normativni priručnik crnogorskoga jezi-
ka. U njemu je problemu pisanja stranih riječi (uglavnom ime-
na) posvećeno nekoliko stranica. Vrijeme je pokazalo da je ne-
ophodno podrobnije se posvetiti pravilima zapisivanja imena

iz stranih jezika u skladu s fonološkim i grafološkim sistemom
crnogorskoga jezika. Ovaj priručnik nastao je iz potrebe da se
i ta oblast uredi.

Transkripcija je složeni proces koji se tiče odnosa izgovora i pi-
sma. Dakle, njome se teži što preciznije zapisati kako se neka ri-
ječ izgovara. Crnogorski jezik ima uglavnom fonološki pravopis

(uz nevelike izuzetke, npr. u pisanju riječi poput gradski, bratski

i sl.), tako da je transkripcija u rječnicima opštega karaktera ne-
potrebna. Transkripcija se u crnogorskome jeziku koristi u lin-
gvističkim (prevashodno fonetskim i fonološkim) studijama, pri

čemu se bilježi akcenat, dužina vokala i sl.

Skip to content