Studije o Njegošu – Njegoševa raskršća

Studije o Njegošu – Njegoševa raskršća

Danilo Radojević je znani nam crnogorski književnik i

kulturni poslenik koji je već duže vremena prisutan na crnogor-
skoj kulturnoj i društvenoj sceni. On je jedan od angažovanijih

crnogorskih intelektualaca što utkivaju sebe u savremena crno-
gorska previranja i utiču na tokove društvene svijesti današnje

Crne Gore. Danilo sa svojim bratom Radojem spada u najuži

krug onih kulturnih radnika koji rade na revitalizaciji crnogor-
ske državnosti i vaspostavljanju samobitnosti crnogorskoga na-
roda i njegove nacije. Visoko obrazovan i učen Danilo Radoje-
vić imponuje crnogorskoj intelektualnoj eliti koja se, u svojoj

grčevitosti, oslobađa retardirane prošlosti i trasira nove puteve
crnogorskoga društvenog i kulturnog života. I u knjizi Studije
o Njegošu, koja je pred nama, a povod je ovome što pišemo,
Radojević pokazuje visoku kulturu i informisanost ne samo o
Njegošu, već i o vremenskome kontekstu života i pjesničkoga
djela vladike Rada.

Skip to content