Studije iz filozofije jezika

Studije iz filozofije jezika

Ova knjiga nije povijest filozofije jezika. Nije pisana s namjerom da
apsolvira sve glavne stanice povijesti filozofije jezika ni lingvistike.
Nije imala ni ambiciju da se bavi promišljanjem pitanja o jeziku

prema mjerilima vremena u kome se još uvijek vjeruje u radikal-
ni filozofski, lingvistički i književno-naučni novum „lingvističkog

obrta“. Kreatori i sljedbenici „lingvističkog obrta“ najčešće nijesu

birali najbolje sagovornike u tradiciji filozofskog promišljanja je-
zika za razgovore o biti jezika ili su njihova stanovišta shvatali po

mjeri vlastite nesposobnosti da dokuče dijalektičku i spekulativnu
nervaturu njihovih mišljenja. Upadljivo je njihovo izbjegavanje da
razgovore o biti jezika zametnu s velikim filozofskim majstorima

pojmovnog mišljenja na razini zahtjeva koje su – otkrićem pojmov-
ne biti filozofije – sebi i svim potonjima postavili Platon i Aristotel.

Skip to content