Stefan A. Perović Cuca: Orepak bića

Stefan A. Perović Cuca: Orepak bića

Autor monografije o Stefanu Peroviću Cuci Dragan B. Perović, pored obimne studije o životu i djelu toga pjesnika, u ovome je izdanju sabrao i sve dosad poznate pjesme Stefana Perovića Cuce.