Rječnik rožajskoga govora

Rječnik rožajskoga govora

Jezik i jezička građa predstavljaju svojevrsnu arheologiju.

Pomoću riječi mogu se otkriti čudesne naslage vremena. Pažlji-
vim raskopavanjem mogu se pronaći rudimenti prajezika.

Naš jezik pripada slovenskoj grupi jezika, odnosno indo-
evropskoj porodici. Međutim, zbog specifičnoga geografskog

položaja i istorijskih zbivanja u prošlosti u njemu ima tragova
i drugih grupa jezika, pa i semitskih. Pokazaću na primjeru što
znači pripadanje porodici indoevropskih jezika: u jesen 1998.

godine pročitao sam u dnevnim novinama da su u Indiji isproba-
li novu raketu dalekoga dometa, koju su nazvali agni. Imajući u

vidu kontekst vijesti (govori se o vatrenome oružju), odmah mi

je bilo jasno da agni znači „oganj“, tim prije što se u ruskome je-
ziku oganj izgovara kao agonj. Dakle, Indusi su isprobali raketu

oganj, i nama, koji govorimo slovenske jezike i koji smo razu-
mjeli tu riječ, jasno stavili do znanja da je ona opasno vatreno

oružje. Isto su saopštili i pripadnicima romanske grupe jezika,
jer je sanskrtsko agnis (plamen) isto što i latinsko ignis.

Skip to content