Recepcija Njegoševa djela u Hrvatskoj

Recepcija Njegoševa djela u Hrvatskoj

Zbornik Recepcija Njegoševa djela u Hrvatskoj, podnaslovom posvećen dvjestogodišnjici Njego­ševa rođenja, ide u red onih izuzetno korisnih na­učnih i prigodnih izdanja, kojima se savremenom čitaocu približava i kritički valorizovano prezen­tuje cijeli jedan korpus vrijedne građe o odnosima dviju bliskih kultura − crnogorske i hrvatske. I to ne samo u ravni kritičkoga sagledavanja tih odno­sa, no i objelodanjivanjem nekih od najvrednijih rezultata hrvatske njegošologije.