Raspšrave o Njegošu

Raspšrave o Njegošu

Knjiga Crnogorski Prometej Milana F. Rakočevića pred-
stavlja prvu studiju jednoga crnogorskog autora o Njegošu kao

misliocu koji je protkao svoja pjesnička djela filozofskim stavo-
vima. Rakočević je smatrao da veličina umjetnosti najviše zavisi

od njene bliskosti s filozofijom, pa je zato vidio da je njeno mje-
sto između filozofije i nauke. To je razlog zašto je u pomenutoj

studiji tragao, kroz cjelokupno Njegoševo djelo, za pjesnikovim
filozofskim pogledom i zaključio da njegov literani iskaz ima
„punopravnu filozofsku legitimaciju“. Do toga zaključka došao
je i pri razmatranju literarne forme kojoj bi mogao pripadati

Gorski vijenac, pa kaže da se u Njegošu, pri stvaralačkome pro-
cesu, borio pjesnik i filozof, te da je zato došlo do žrtvovanja

čiste literarne forme.

Skip to content