Prilozi proučavanju Ljetopisa Popa Dukljanina i ranosrednjovjekovne Duklje

Prilozi proučavanju Ljetopisa Popa Dukljanina i ranosrednjovjekovne Duklje

Polazeći od premise da je Ljetopis Popa Dukljanina prvorazredni istorijski izvor, Stevo Vučinić je tumačenju te srednjovjekovne hronike pristupio s namjerom da provjeri njegovu pouzdanost s obzirom na današnje stanje arheološke, istorijske, pravne, književnoistorijske, antropološke i etnološke izučenosti ranosrednjovjekovne istorije Crne Gore. Stoga su njegove studije objedinjene ovom monografskom cjelinom zapravo pokušaji da se različitim metodološkim postupcima i korišćenjem različitih nauka, odgovori na pitanje u kojoj mjeri je Ljetopis upotrebljiv istorijski izvor. Posebnu vrijednost knjige čine prvi put publikovani materijalni izvori do kojih je autor došao zahvaljujući višedecenijskim terenskim istraživanjima.

Skip to content