Prilozi o Njegošu

Prilozi o Njegošu

Dugujem śećanje svojim profesorima sa Zagrebačkog
sveučilišta: Barcu i Zaninoviću za čestitost i Jugoslovenstvo,
Badaliću za slovensku dobrodušnost, a Stjepanu Ivšiću za ono
njegovo: „I onda znate, i onda znate – Vi ste, moj Pižurica, moj

najbolji Crnogorac.“ Badaliću sam se odužio jednim svoje-
vremenim tekstom (koji je zapazio i zagrebački „Telegram“),

Zaninoviću i Ivšiću sada činim pomen, a o Barcu akobogda ću
više ovom prilikom povezujući ga sa Njegošem. Dva velikana
sučeljavam okom u oko, pa ne znam da li ću uspjeti da saopštim
sve što treba i ne izvitoperim Barčev doživljaj Njegoša i odista
njegovo pošteno i znalačko pisanje o njemu.

Skip to content