Popa Dukljanina Sclavorum Regnum

Popa Dukljanina Sclavorum Regnum

Popa Dukljanina Sclavorum Regnum novo je izdanje glasovitoga crnogorskog srednjovjekovnoga istorijskog spisa poznatog pod imenom Ljetopis Popa Dukljanina. Priređivač ovoga kritičkog izdanja Ljetopisa Danilo Radojević opremio je knjigu obimnim predgovorom, transkripcijom latinskoga rukopisa, savremenim prijevodom na crnogorski jezik, kritičkim komentarima, selektivnom bibliografijom, ilustracijama, rezimeima na stranim jezicima te indeksima vlastitih imena, etnonima i geografskih imena.

Skip to content