Poetika romana Mihaila Lalića

Poetika romana Mihaila Lalića

Knjiga Poetika romana Mihaila Lalića Krsta Pižurice kruna je njegova višedecenijskoga bavljenja književnim djelom najznačajnijega crnogorskog pisca XX vijeka. Monografija obuhvata pet književnoistorijskih studija o Lalićevim romanima Zlo proljećeLelejska goraHajkaSvadba Ratna sreća. Pižuričin naučnoknjiževni prosede karakteriše svojevrsni metodološki eklekticizam. Po širini zahvata, globalnoj koncepciji, prosudbi vrijednosti i sl. njegove studije nesumnjivo pripadaju istoriji književnosti, no na mikroplanu, u analizi pojedinih fenomena književnoumjetničkoga teksta, ocjeni i lucidnome zapažanju, njegovi radovi bliži su književnokritičkome diskursu

Skip to content