Pjesme

Pjesme

Ovo prvo samostalno izdanje pjesama Vukova pjesnika-pjevača Đura Milutinovića sadrži 6 njegovih pjesama. Sve pjesme objavljene su prvobitno u četvrtoj knjizi Srpskih narodnih pjesama Vuka Karadžića. Priređivač knjige Adnan Čirgić izdanje je opremio predgovorom, komentarima i rječnikom manje poznatih riječi.

Skip to content