Pjesme – Starac Milija

Pjesme – Starac Milija

Ukupno 3.284 stiha, koliko je u pet pjesama ostalo od Starca Milije, predstavlja, po riječima Novaka Kilibarde, „umjetnički vrh poezije koja se razvila na prostorima koji danas pripadaju Crnoj Gori“. Tekst pjesama u ovome izdanju grafemski je pri­lagođen crnogorskome narodnom izgovoru. Da bi se približile savremenome čitaocu, prate ih objaš­njenja, koja je sačinio Novak Kilibarda, i rječnik manje poznatih riječi, čiji je autor Adnan Čirgić.

Skip to content