Pjesmarice Krsta Balovića

Pjesmarice Krsta Balovića

U ovoj knjizi prvi put su objavljene dvije zbirke usmenih deseteračkih pjesama, nastale u Perastu 30-ih godina XIX vijeka. Prva od tih zbirki nalazi se danas u Arhivu HAZU u Zagrebu, dok je druga rekonstruisana na osnovu prijepisa koji se čuva u Muzeju i zbirci Baltazara Bogišića u Cavtatu. Dok je na prvome rukopisu zabilježena i godina nastanka (1833) i zapisivač – kapetan Krsto Balović, da je Krsto Balović zapisivač i druge zbirke zaključuje se na osnovu posrednih dokaza. Knjigu su za štampu priredili Aleksandar Radoman i Adnan Čirgić.

Skip to content