Petar II Petrović Njegoš – Vladika Crnogorski i njegova književna djelatnost

Petar II Petrović Njegoš – Vladika Crnogorski i njegova književna djelatnost

Petar Aleksejevič Lavrov rodonačelnik je enormno bogate
literature o Petru II Petroviću Njegošu. On je, dakle, jedan od
tvoraca njegošologije i spada u njezin vrh. Prije njega o Njegošu
su, neko manje, neko više, pisali St. Vraz, Jov. Subotić, St. M.
Ljubiša, V. M. G. Medaković i Svetislav Vulović, ali ih je Lavrov

nadmašio ne samo voluminoznošću svoga djela, već i fundamen-
talnim istinama o Njegoševu djelu i naučnošću viđenja Njegoševe

pojave u cjelini. Široj čitalačkoj publici, zbog nepristupačnosti

teksta, bio je poznatiji ogled srpskoga kritičara 19. vijeka Sveti-
slava Vulovića pod naslovom „Petar Petrović Njegoš, pesnik srp-
ski“, objavljen u Godišnjici Nikole Čupića 1877. (EJ 8, 559), ali

ga je Lavrov u naučnim krugovima zaśenio i postao nezaobilazna

literatura o Njegošu i njegovu djelu. Vulović je, inače, bio profe-
sor južnoslovenskih književnosti na Velikoj školi u Beogradu, pa

se i po struci i po pozivu morao baviti Njegošem i njegov ogled
doživljava i nova izdanja, savremena. Taj ogled je Lavrovu bio
poznat, a možda je i podsticajno djelovao da se posveti velikome

pjesniku južnoslovenske literature. Prevazišao ga je, svim ele-
mentima književne kritike je iznad njega.

Skip to content