Petar II Petrović Njegoš – Ogledalo srpsko

Petar II Petrović Njegoš – Ogledalo srpsko

Ovo kritičko izdanje Ogledala srpskoga priredio je, u susret jubileju 200. godišnjice Njegoševa rođenja, dr Novak Kilibarda, prvi pisac komen­tara uz Ogledalo srpsko i zasigurno naš najbolji poznavalac usmene književnosti. Izdanje je grafij­ski prilagođeno izvornome Njegoševu jeziku. Uz bilješke i objašnjenja dodat je rječnik riječi koje mogu biti nepoznate današnjem crnogorskom či­taocu mlađe generacije.

Skip to content