Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine

Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine

Knjiga donosi pouzdan registar onomastičke građe bilježen od informatora s terena, kao i one notirane u katastru i drugim dostupnim izvorima. Ponuđena je analiza i klasifikacija prikupljenoga materijala na osnovu kojih autor konstatuje da tvorbeni modeli i semantičko-strukturne odlike toponima i antroponima Barjamovice, Velestova i Markovine u cjelini čine prirodni dio crnogorskoga imenoslovlja.

Skip to content