Ogledi o psihoanalizi i psihologiji književnosti

Ogledi o psihoanalizi i psihologiji književnosti

Čovjekova potreba za stvaralačkim izražavanjem je ne-
prestana i nepresušna. O tome nam svjedoče otkrića arheoloških

istraživanja u koja, pored ostalog, spadaju predivni crteži u
pećinama Altamire, ostaci arhitekture starih Rimljana i hrišćana,

kao i simbolički izrazi u mitovima i bajkama prenošenim s kolje-
na na koljeno predanjem, prije nego što je čovjek bio u stanju da

zabilježi hronike događaja. Izvori stvaralaštva vjekovima su bili
okruživani tajanstvenošću i divljenjem, ponekad pomiješanim sa
strahom. U raznim istorijskim epohama stvaralačke moći su se
često pripisivale bogovima, ili magijskim silama, te su stvaraoci
bili ne samo neshvaćeni, već često i proganjani kao politički ili
vjerski buntovnici. Uvijek je bilo velikana umjetnosti koji su
postali priznati i slavljeni tek posmrtno.

Skip to content