Njemačka književnost u Crnoj Gori do 1945.

Njemačka književnost u Crnoj Gori do 1945.

Da bismo izbjegli sve velike nedoumice i sitne zabune koje
bi naslov ove knjige mogao pobuditi kod radoznalih čitalaca,

potrebno je na samom početku iznijeti nekoliko osnovnih kri-
terijuma na kojima se studija temelji, a koji su uspostavljeni u

pokušaju autora da zauzme stav prema pitanjima koja se stalno
iznova postavljaju u razmišljanjima o recepciji književnosti.
Najvažnija od tih pitanja jesu:

– Šta je književnost? Ovdje, preciznije, na šta se odnosi sin-
tagma njemačka književnost iz naslova i, u vezi s tim, koji

je korpus ovoga rada?
– Koje praktične aspekte podrazumijeva praćenje recepcije,

odnosno prepoznavanja i prihvatanja jedne, po pravilu, obi-
mom i uticajem veće nacionalne književnosti u okvirima

neke druge nacionalne književnosti i kulture uopšte? Ili,
sasvim konkretno, na koju se teritoriju odnosi toponim Crna
Gora iz naslova i s tim u vezi zašto baš do 1945. godine?
– Koji je cilj proučavanja recepcije književnosti? Ovdje,
konkretno, šta je bio cilj ovoga rada kao jednoga među
malobrojnim na temu prihvatanja njemačke književnosti
u Crnoj Gori?

Skip to content