Njegoš i Ljubiša – uticaji i paralele

Njegoš i Ljubiša – uticaji i paralele

Milorad Nikčević pripada krugu crnogorskih naučnika i intelektualaca koji su u potonje četiri decenije odigrali ključnu
ulogu u učvršćivanju svijesti o posebnosti crnogorskoga jezika,

književnosti i kulture. Za sve to vrijeme, Nikčeviću je pripada-
la osobena pozicija − budući da je cijeli radni vijek proveo u

Hrvatskoj, tu stekao univerzitetsku karijeru i potpunu naučnu
afirmaciju, osim što je doprinosio naučnoj promociji temeljnih

odrednica crnogorskoga nacionalnog identiteta, bio je i drago-
cjena spona između dviju kultura, crnogorske i hrvatske. Bez

prećerivanja može se reći da je njegov angažman u tome pravcu

bez presedana u novijoj istoriji dviju zemalja. No, od ne manje-
ga je značaja i Nikčevićev doprinos fundiranju savremene mon-
tenegristike. Premda je njegov naučni opus zamašan, interdisci-
plinaran i žanrovski raznolik, mi ćemo se ovđe zadržati samo na

nekoliko napomena vezanih za književnoistorijski segment nje-
gova opusa. Zapravo, za onaj dio njegova naučnog angažmana

koji se odnosi na proučavanje paralela između dvojice klasika

crnogorske književnosti XIX vijeka – Njegoša i Ljubiše. Knji-
ga Njegoš i Ljubiša – uticaji i paralele djelimično je dopunjen

i novoj strukturi prilagođen magistarski rad, kojim je Milorad
Nikčević dao značajan doprinos montenegristici i njegošologiji,
osvjetljavajući manje proučavane aspekte Njegoševa i Ljubišina
djela.

Skip to content