Njegoš i Italija

Njegoš i Italija

U kojoj mjeri je Njegoš poznavao italijanski jezik i kako
ga je sve učio? S kakvom je italijanskom literaturom na Cetinju
raspolagao? Da li je Dante uticao na Njegoša? Kad je, đe, s kim

i kojim sve povodima Njegoš u Italiji boravio? Kako se ośe-
ćao, kakvog je raspoloženja bio, šta je govorio i pisao? Kakvi su

odjeci u Njegoševom djelu njegovog neposrednog i knjiškog po-
znavanja Italije? Kako su u italijanskom putopisu opisani Nje-
goševa Crna Gora i sâm vladika-pjesnik? Kad je sve Njegoševa

poezija prevođena na italijanski jezik? Ko su bili prevodioci a ko
autori italijanskih napisa o Njegošu i kom kulturnom i idejnom

kontekstu su pripadali? Otkuda Njegoš kao književni lik u itali-
janskim romantičarskim mistifikacijama?

Skip to content