Natprirodna bića u tradicijskoj kulturi Crnogoraca

Natprirodna bića u tradicijskoj kulturi Crnogoraca

Opisujući i tumačeći fenomen natprirodnih bića i zagrobnoga života kao od toga fenomena neodvojive komponente, Adnan Čirgić je u knjizi Natprirodna bića u tradicijskoj kulturi Crnogoraca tradicijsku kulturu Crnogoraca sagledao kao cjelinu, uočavajući svu njenu slojevitost i ističući njen natkonfesionalni karakter. Pristupajući interdisciplinarno istraživanju on je konsultovao gotovo sve dostupne etnografske zapise i usmenoknjiževne tekstove u kojima se nalaze pomeni pojedinih natprirodnih bića u tradicijskoj kulturi Crnogoraca. Paralelno s tim temeljno je izučio kako opštu etnološku, antropološku i mitološku literaturu, tako i onu nastalu u južnoslovenskome kontekstu, prihvatajući pojedine već formirane teze, neke problematizujući i odbacujući te dajući nova interpretativna rješenja.