Mladi Njegoš – pjesnikovi putevi ka sintezi

Mladi Njegoš – pjesnikovi putevi ka sintezi

Vojislav P. Nikčević je značajno ime savremenog crnogor-
skog trenutka. Lingvista, naučnik i književni istoričar, on je, pre-
težno zbog radikalnih stavova o crnogorskom jeziku, kao i zbog

mjesta življenja, u savremenom crnogorskom trenutku znan kao
„cetinjski Nikčević“ na poslu pionira kodifikovanja crnogorskog
jezika i utvrđivanja samobitnosti crnogorske nacije. Njemu kao
njegošologu posvećujem ovu studiju.

Skip to content