Milovan Đilas u međuratnoj književnosti

Milovan Đilas u međuratnoj književnosti

Studija Milovan Đilas u međuratnoj književnosti je drugo izdanje magistarskog rada Vladimira Vo­jinovića. Magistarska teza je plod autorovog inte­resovanja za crnogorsku književnost prve polovine XX vijeka i crnogorski pokret socijalne literature. Studija obuhvata književnoistorijsku, teorijsku i kritičku analizu, kao i strukturalne i kompozicione osobenosti djela Milovana Đilasa.