Leksikon istaknutih albanskih lingvista

Leksikon istaknutih albanskih lingvista

Ova knjiga, kojoj najbolje odgovara naziv Leksikon istaknutih al-
banskih lingvista, osmišljena je najprije kao priručnik za profesore

albanskoga jezika u Crnoj Gori, prije svega za one koji predaju u
višim razredima srednje škole. Povoljna okolnost je što je tokom
pripreme priručnika u Podgorici osnovan Institut za crnogorski
jezik i književnost, a s obzirom na to da je u okviru Univerziteta
„Ljuiđ Gurakući“ u Skadru prije godinu dana osnovan Institut za
albanološke studije, otvorila se mogućnost da se ovaj izbor, koji
sadrži imena, biografije i djela najpoznatijih albanskih lingvista,
koji su rođeni, formirani i koji su radili u prvoj polovini prošloga
vijeka, objavi na dva jezika: albanskome i crnogorskome. Sadrži
ukupno 40 istaknutih proučavalaca lingvistike, koji su dali veliki
doprinos u opisivanju, proučavanju i razvoju albanskoga jezika,
u kodifikaciji i normiranju, u jezičkom planiranju i mjestu koje

albanski jezik zauzima u grupi balkanskih jezika, u njegovim od-
nosima s njima i drugim evropskim jezicima kroz vjekove i danas,

u doba globalizacije.

Skip to content