Književne teme

Književne teme

U crnogorskoj književnoj istoriografiji Milorad Stojović prepoznatljiv je kao najbolji poznavalac i najposvećeniji proučavalac književnoga djela Marka Miljanova Popovića. Njegovi ogledi i studije o literaturi XX vijeka svojevrsna su neukoričena Istorija crnogorske književnosti XX stoljeća. Gotovo da nema značajnijega crnogorskoga pisca te epohe o kojemu nije pisao, bilo u formi cjelovitih književnoistorijskih sinteza, bilo kroz parcijalne oglede, prikaze ili osvrte na pojedine segmente njihova opusa. Knjiga Književne teme predstavlja izbor iz njegova višedecenijskoga bavljenja pitanjima književnosti, posebno crnogorske, i kulture u najširem smislu te riječi.

Skip to content