Između dviju domovina

Između dviju domovina

Počasno izdanje, povodom sedamdesete godiš­njice života i četrdeset pete godišnjice naučnoga rada prof. dr sc. Milorada Nikčevića, nastalo je na podsticaj njegovih kolega, prijatelja, poštovalaca i saradnika iz Hrvatske i inostranstva. U zbornik je uvršteno 36 radova. Osim uvodnih, prigodnih priloga – pjesničkih i esejističkih – u kojima pre­vladava lični diskurs – zbornik ima pet cjelina. One obuhvataju radove koji su većinom podudar­ni s tematikom kojom se slavljenik bavio u svojoj naučnoj djelatnosti, a čine ih izbor iz bibliografi­je i biografija Milorada Nikčevića, članci koji se direktno odnose na njegov život i rad, članci iz književnosti, članci iz jezika te članci iz ostalih naučnih disciplina.

Skip to content