Iz metodičke teorije i prakse nastave književnosti

Iz metodičke teorije i prakse nastave književnosti

Knjiga Jakova Sabljića Iz metodičke teorije i prak­se nastave književnosti donosi radove s temama ve­zanim za metodiku nastave književnosti u osnovnoj i srednjoj školi i na fakultetu. Svi primjeri metoda i oblika rada opisani su u primjeni, a preuzeti su iz stvarnoga nastavnog konteksta. Zato sadržaj knjige može biti od pomoći predavačima na svim nivoima obrazovanja.

U knjizi se problematizuju teorijska i praktična pitanja oko interpretacije u nastavi književnosti i govori o intertekstualnim relacijama u metodici. U završnome dijelu knjige kroz veliki broj primjera iz svakodnevne nastave predstavljene su metode upo­trebljive u interpretaciji poezije i proze.

Skip to content