Istorija crnogorske književnosti III

Istorija crnogorske književnosti III

Sve tomove karakteriše analitičko-sintetički pri­stup obradi crnogorske književnosti. Analitički je pristup izraženiji u obradi reprezentativnih pisaca i djela, a sintetički kad je riječ o piscima i djelima koji imaju književnoistorijsku vrijednost. Pisana je književnost obrađena uglavnom po periodima i književnim pravcima, a usmena po rodovima i vrstama – uz posebno isticanje reprezentativnih djela i njihovih autora.

Skip to content