Hrvatski i crnogorski roman

Hrvatski i crnogorski roman

Knjiga Jakova Sabljića Hrvatski i crnogor­ski roman (međuknjiževna tumačenja) za­sniva se na komparativnim analizama oda­branoga korpusa savremenih crnogorskih i hrvatskih romana mlađih autora, pri čemu se naročito uzima u obzir uticaj popularne kulture i medija, prevashodno filma, na literarnu praksu. S crnogorske strane razmatrani su romani Balše Brkovića, Igora Đonovića, Andreja Nikolaidisa, Dragana Radulovića, Predraga Sekulića, Ognjena Spahića i Momčila Zekovića. Među hrvatskim autorima pažnja je usmjerena na romane Stan­ka Andrića, Vlada Bulića, Borisa Dežulovića, Miljenka Jergovića, Miroslava Kirina, Marinka Koščeca, Borisa Perića, Igora Štiksa i Tomislava Zajeca.

Skip to content