Hrvatske i crnogorske književne teme

Hrvatske i crnogorske književne teme

Knjigu Hrvatske i crnogorske književne teme Jakova Sabljića čine dvije cjeline. Prvom od njih obuhvaćeni su radovi o hrvatskim, a drugom o crnogorskim piscima. Riječ je o knjizi u koju je autor uvrstio izabrane uporedne, monografske i kritičke rasprave i eseje publikovane u domaćoj, hrvatskoj i crnogorskoj, ali i međunarodnoj periodici i zbornicima radova u proteklih desetak godina. Četrnaest izvornih naučnih i preglednih radova sabranih u ovoj knjizi s književnoistorijskoga, teorijskoga i kulturološkoga stanovišta osvjetljavaju mahom manje proučene pisce hrvatske i crnogorske književnosti, od onih čija su djela nastala početkom XX vijeka do savremenih autora.

Skip to content